EKTE: Legemisjonæren Gützlaff lærer oss ei lekse: Ein kristen skal møte alle med ei ekte interesse for livet deira, skriv Egil Sjaastad. Foto: Adobe Stock

Syndarvenen

Eit punkt i NTs misjonsstrategi er følgjande: «Jøde for jødar, grekar for grekarar.»

Ein av pionerane blant Kina-misjonærane på 18-hundretalet gjorde fullt alvor av dette prinsippet: tyskaren Karl Gützlaff (1803–1851). Som ny legemisjonær sette han seg ned blant leikande born for å lære språk. Etter kvart meistra han munnleg kinesisk svært godt.

Han vart «dus» både med høg og låg. Nokre av sjøfolka han møtte, var prega av fyll, rått prat, løgn, utukt – og opium. Dei prøvde å ta seg saman, men fall stadig tilbake. «Gützlaff gjekk ned på deira nivå – med unntak av synd», vart det sagt. Han skjøna poenget med apostelorda vi siterte. Og han heldt stien sin rein.

I 1831 drog han saman med nokre av desse venene sine på ei sonderingsreise langs kysten av Kina. Dagboka hans gav eit unikt innblikk i kinesisk folkeliv. Skribentens omsorg for endatil dei grovaste syndarane skein igjennom.

Legemisjonæren Gützlaff lærer oss ei lekse: Ein kristen skal møte alle med ei ekte interesse for livet deira. Ulik kulturell bakgrunn og ulike normer må ikkje hindre oss. Bak ansikta finst urolege, spørjande sjeler.

Gjer som Gützlaff: Strekk ut ei open hand, utan sjølv å bli dregen med i synda. Da kan dører opnast inn til hjarta.