GLEDE: Glede er et gjennomgående tema i salme 119, skriver Jan Torland.

Ordet gir stor glede

Salme 119 er et litterært mesterverk. Den er Bibelens lengste salme med sine 176 vers. Salmen er en hyllest til Guds lov og Hans ord.

«Salige er de som er hele i sin ferd, de som følger Herrens lov. Salige er de som tar vare på hans lovbud, som søker ham av hele sitt hjerte.» (Sal 119,1–2).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ordet salig beskriver tilstanden av glede som du erfarer når du vet at du gjør noe som er riktig. Vi mennesker ble skapt til å leve i Ordet og la det gi oss næring og rettledning.

Derfor skriver salmisten i vers 14: Dine lovbud viser meg vei, de gir meg like stor glede som all rikdom.» (Sal 119,14).

Guds bud og hans veier gir oss stor glede. Ja, faktisk større enn om vi eide all rikdom! Rikdommen vår forgår, men Guds bud leder oss inn på evighetens vei.

Nylig møtte jeg noen ungdommer som går på en bibelskole hvor de bruker masse tid på å studere Guds ord. «Guds ord er livsforvandlende!» utbrøt de med stor begeistring. Av egen erfaring vet jeg at dette er sant. Som Jesu disipler er det lurt å bruke masse tid i hans ord. Det er bare å begynne å grave:

«Jeg vil grunne på dine påbud, feste blikket på dine stier. Jeg fryder meg over dine forskrifter, jeg glemmer ikke dine ord.» (Sal 119,15–16).

Glede er et gjennomgående tema i salme 119. Det ligger en stor rikdom i Guds ord og så fyller det oss med glede. Jeg ber om at Herren skal fylle landet vårt med bibelbegeistring i stedet for bibeltørke!

Jeg ønsker deg en glad dag!