SKADER: «Daglig blir vi konfrontert med skadene som det digitale presset påfører den oppvoksende slekt», skriver Terje T. Konradsen. Foto: Adobe Stock

Kunnskap øker smerten i livet

Kunnskapsmengden på jorden har aldri vært større.

Det digitale informasjonslageret synes uendelig og de fleste går med kunnskapsnøkkelen i lomma. Smarttelefonen gir oss svar og kommunikasjonskraften er mangedoblet.

Kostnadsfritt? – ja, delvis, men smertefritt …? Nei! Forkynneren har rett. Med økt kunnskap følger mer smerte.

Daglig blir vi konfrontert med skadene som det digitale presset påfører den oppvoksende slekt. Men ikke bare dem. Vi er alle utsatt for det samme.

En dag er det kanskje noen som forsøker å stjele din digitale identitet. En annen dag kan du bli uthengt og utlevert på sosiale medier.

Økt kunnskap gjør oss nødvendigvis ikke visere eller verden bedre. For visdommen ovenfra er annerledes.

Den er «først og fremst ren, dernest er den fredselskende, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri» (Jak 3,17).

Visdommen gir evne til å sortere, bedømme og avstå fra kunnskap som ikke er fruktbar. Visdommen er ikke kald, ufølsom eller nøytral.

Den engasjerer troen og øker lidenskapen. Hjertet blir berørt, medlidenheten og medmenneskeligheten engasjert. Gudsforholdet blir fornyet og takknemligheten øker der hvor visdommen utkonkurrerer kunnskapens tre.