ÅNDENS KRAFT: Bønn og lesning gir næring. Illustrasjonsfoto. Foto: Adobe Stock

Kjærligheten i fare

Ja, slik var situasjonen i menigheten i Efesus ifølge det vi kan lese i Åpenbaringen 2.
 I kapittelet «Hvordan bevare Åndens kraft» kommer David Østby inn på blant annet dette i sin siste bok: «Den Hellige Ånd».

«Efeserne hadde forlatt sin første kjærlighet. Troen og kjærligheten er de to viktigste sannhetene vi skal ta vare på. Mister vi dem, kan ikke sosialt fellesskap og kristen aktivitet erstatte selve livskraften.

Vi vet at Åndens kraft er gitt oss når Jesus bor ved troen i vårt hjerte. Denne indre helligdommen har ikke plass til misunnelse eller uforsonlighet. Verst er de hemmelige synder og umoral.

Da trekker Ånden seg bort, lik duen som bare trives der det er rent. Og vi må aldri glemme tilgivelse og oppgjør. Dette styrker frimodigheten.


Daglig fornyelse skal være en naturlig del av livet. Vi vet at bilen jevnlig må om ladestasjonen, enten for strøm eller bensin. Den viktigste ladestasjonen er først og fremst bønn.

Vi er aldri nærmere Herren når vi oppriktig ber, med eller uten ord. ‹Herren er nær hos alle som kaller på Ham, hos alle som kaller på Ham i sannhet.› (Salme 145,18)

Tid med Gud Ord er dessverre ikke prioritert. (…) Jeg mener det er viktig å hente ny kraft gjennom Guds Ord. Bønn og lesning gir næring.»

Rike og sanne Ord.