SÅMANNEN: Jesus elsket å fortelle historier. En av de mest kjente er lignelsen om såmannen, skriver Jan Torland.

Jordforbedring

Jesus elsket å fortelle historier. En av de mest kjente er lignelsen om såmannen. Disiplene til Jesus slet med å forstå denne fortellingen.

Heldigvis tok Jesus seg tid til å forklare lignelsen. Den første setningen er enkel. «Såmannen sår ordet.» (Mark 4,14).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Noe av det han sådde falt ved veien, og fuglene kom og tok det. Jesus forklarer: «Såmannen sår ordet. De ved veien er slike som ordet blir sådd i, men når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som ble sådd i dem.» (Mark 4,15). Dette inspirerer meg til å være våken etter at ordet er blitt forkynt, slik at ikke Satan får ta det bort fra meg.

«På samme måte er det med dem som ble sådd på steingrunn: De tar straks imot ordet med glede når de får høre det. Men de har ingen rot og holder ut bare en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks ifra.» (Mark 5,16). Dette oppmuntrer meg til å regne med at forfølgelse er normalt for en disippel. Når motgangen kommer, holder jeg likevel fast på ordet.

«Andre igjen er de som blir sådd blant tornebusker. De hører ordet, men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på andre ting kommer inn og kveler ordet, så det ikke bærer frukt. (Mark 4,18–19). Dette hjelper meg til å prioritere ordet over rikdom.

Det er lurt å foreta en jordforbedring i hjertet. Hvis det finnes hardtrampet jord, steiner eller tistler, så må dette fjernes slik at den gode jorden kommer fram. Da får såkornet gode vekstvilkår:

«Men de som ble sådd i den gode jorden, er de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt – tretti, seksti, ja, hundre ganger det som ble sådd.» (Mark 4,20).