BREV: Det er nærvær i et gammelt brev. Nærvær av den som skrev. Bibelen er enda mer slik, skriver Sverre H. Skilbreid.

Jeg vil se ordene dine

Brev og kort er sjeldnere i dag. Men jeg tipper du sparer på dem. Elektroniske ord kan også være dyrebare. De har mye mer sjel enn sitt rykte.

«Jeg vil se ordene dine.» Har du noen gang tenkt det? Eller sagt det til noen som står deg nær? «Jeg vil ikke bare høre ordene dine, jeg vil se dem.»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bibelen er virkelig slik. Den er ikke bare nedtegnelser om det Gud sa og gjorde. Bibelen er ordene hans, de er skrevet til deg personlig. Når du leser kan du høre Gud tale. Akkurat som et brev, men enda mer. Den Hellige Ånd taler gjennom ordene.

Det er nærvær i et gammelt brev. Nærvær av den som skrev. Bibelen er enda mer slik. Den som skrev er virkelig nær. Gud Far er nær. Jesus er levende.

Det er ikke dumt å sammenligne Bibelen med et brev. Bibelen bruker slike bilder selv. Se for deg at du sitter ned og leser et brev. Fra en som virkelig står deg nær. Eller fra en som kan stå deg nær. Om du tar imot det du leser.

Bibelen er et kjærlighetsbrev. Merker du det, er det fordi Gud lot Jesus komme til verden fordi han elsker verden så høyt. (Joh 3:16) Tenk konkret om det. Tenk på nærværet i ordene. Så konkret er det for Gud som lot ordene bli skrevet.