KRISTI HIMMELFARTSDAG: Glassmaleri fra kirke i Belgia, som viser Jesu Kristi Himmelfart.

I lyset fra Kristi himmelfartsdag

I går feiret vi Kristi himmelfartsdag. Men hva gjør Jesus i himmelen? Han sitter ved Gud den allmektiges høyre hånd. Men heldigvis gjør han mer enn bare å sitte der!

«Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja ikke bare for våre, men hele verdens. (1 Joh 2,1–2).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Som Jesu disipler har vi en talsmann hos vår Far i himmelen. Ordet på gresk er parakletos. Parakletos kan også oversettes med advokat. Det er det samme ordet som Johannes bruker om Den hellige ånd som skulle komme til de troende etter at Jesus hadde dratt til sin Far.

Så har vi en advokat både her på jorden og i himmelen! Det er godt stelt med oss!

Advokaten på jorden overbeviser oss om vår synd. Men mer enn det, han peker også på løsningen som ligger i at vi tror på Jesus.

Advokaten i himmelen taler vår sak hos vår himmelske Far. Jeg ser det nesten for meg! En gruppe troende kommer foran tronen. Det er da Jesus sier: «De er mine venner som har valgt å tro på meg! De er helt feilfrie og rene.»

«Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem.» (Hebr 7,25).

Hvor godt er det ikke å leve i lyset fra Kristi himmelfartsdag med en åpen himmel hvor Jesus går i forbønn for oss både dag og natt!