LOS: Vår himmelske los tar ikke bare hånd om båten og kursen, han har også kontroll over stormen, skriver Terje T. Konradsen.

Hvordan er din Gud?

«Tjen Herren med ærefrykt, gled dere og skjelv for ham!» (Salme 2,11) David uttrykker her en kombinasjon av glede og gudsfrykt, samtidig som han oppfordrer brukerne av salmen til det samme. For salmene skal brukes, ikke bare leses. Salmene er som en kanal, et utløp for det som skjer mellom oss og Gud. Selv om mange av salmene er beregnet på fellesbruk i menigheten er de ofte så personlige, intime og tett på.

Og Ånden kommer oss til hjelp. Han går i forbønn for oss etter Guds vilje med «sukk uten ord». Som Ånden ber gjennom oss på jorden, ber Sønnen for oss i himmelen. Han er jo «alltid klar til å gå i forbønn for oss» – som øversteprest – ifølge Hebreerbrevet. Tanken på Guds rettferdighet og vrede kan gjøre gudslivet alvorsfylt og tungt. Derfor trenger vi forløsningen og gleden over Guds uendelige barmhjertighet og nåde.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det blir trygt ombord på livets skip når vi overlater kontrollen til losen. Når vi likevel fristes til å gripe roret, kanskje for å berge oss selv, sliter vi oss helt ut. Den som har overlatt seg i losens hender bør ikke blande seg inn om en bølge slår over broa eller en holme dukker opp på styrbord side.

Nei, losen har vært der før, han kjenner skipsleia og er fast bestemt på å ta oss trygt i havn. Vår himmelske los tar ikke bare hånd om båten og kursen, han har også kontroll over stormen! Blir stormen for truende for oss, har han makt til å be den legge seg.