EVIG LYS: Gud er vårt lys som aldri slokner, skriver Jan Torland.

Guds trofasthet

Salme 36 er kontrastenes salme. Fra vers 1 til 5, beskrives et liv i synd og lovløshet. Det er deprimerende lesning for å si det mildt!

Men fra vers 6 til 10 beskriver David Gud og hans veier. Det er oppbyggelige lesning med veldige perspektiver:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Herre, til himmelen rekker din miskunn, din trofasthet når til skyene. Din rettferd er som mektige fjell, som det store havdyp er dine dommer. Herre, du berger både mennesker og dyr. Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. De får nyte overfloden i ditt hus, du lar dem drikke av din gledes bekk. For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys.» Sal 36,6–10

Himmelen er umålelig. Allikevel rekker Guds miskunn dit. Hans trofasthet når til skyene. Hans rettferdighet er som høyeste fjell. Hans dommer er rette og sanne. Som veldige havdyp. Derfor kan vi overlate dommen til ham.

Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud. Gjennom måneder med kriser har Herren båret. I krisene blir Guds storhet og trofasthet enda mer synlig. Han lar oss få drikke av gledes bekk, selv når livet kan føles som en ørkenvandring.

Han er som en oase som styrker oss og gir oss nytt liv. For nettopp hos han er livets kilde. Når mørkets skyer nærmer seg, så trenger vi ikke å frykte. Gud er vårt lys som aldri slokner.

Det er godt å hver dag legge livet i Guds allmektige hender!

«Gud, la ditt lys skinne gjennom oss!»