FRELSE: I dag siterer andaktsholder fra Karl Johan Halleråker sin bok «Guds bolig er hos menneskene». Illustrasjonsfoto. Foto: Akademika

Evighetsalvoret

I dag har jeg lyst til å sitere fra Karl Johan Halleråker sin bok «Guds bolig er hos menneskene».

«Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet var. Og de skal pines dag og natt i all evighet.» (Åp. 20,10)


«Evighetens dype alvor følger Guds åpenbaring like til slutt. Livet har to utganger. Bibelen skjuler aldri denne alvorlige sannheten. Ved tro på Jesus eier synderen full og hel frelse for tid og evighet.

Ved forkastelsen av Jesus møter synderen den evige fortapelsen utenom Guds kjærlige fellesskap. Dette hadde han tiltenkt djevelen og alle hans.

Det ville være ansvarsløst og direkte kjærlighetsløst om fortapelsens mulighet skulle holdes skjult for menneskene. Ingen kan flykte fra Gud i dommens siste time. Han har tegnet opp livsløpet for hvert menneske.

Når hans bøker åpnes, kommer alt for en dag. Ingenting forblir skjult for Guds åsyn. Den evige fortapelse er Guds dom over djevelen, de antikristne krefter og vantroens barn.

Denne grufulle sannhet kan ingen komme fra. Ingen av oss har heldigvis forutsetninger for å beskrive fortapelsens innhold (…)

Men i nådetiden kan alle unnfly fortapelsens fare. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, for evig.»

Måtte du gjøre det i dag!