ORDRE: Jesus har gitt ordre til alle som tror om å gå ut å gjøre alle folkeslag til disipler, skriver Håkon C. Hartvedt. Foto: Adobe Stock

Et oppdrag og et løfte

Når det blir gitt et militært oppdrag må det utføres. En ordre er en ordre. Ofte blir det lovet støtte fra andre militære enheter. Men det kan skje mye på slagmarken som kan forhindre at dette blir realisert.

Slik er det ikke med ordren Jesus har gitt alle oss som tror. Den lyder slik: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!»

Bibelordet begynner med «Jeg har fått all makt …» Hva betyr det? Jo, det betyr at mens denne verdens generaler kan bli hindret i å gjennomføre sine forsett på grunn av omstendigheter de ikke har kontroll over, kan ingenting hindre Jesu planer. Han har all makt, og Han vil være med oss kampen mot ondskapens åndehær.

Så litt om oppdraget. Det kan i dag se ut som om at dette er litt misforstått. Mange krefter blir brukt på å underholde og fylle våre forsamlingslokaler med flest mulig publikum, og så mener man at det har vært en kjempebra samling hvis det kom mye folk.

Men oppdraget vi har fått handler ikke om dette. Det handler om å gjøre folk til disipler som vil følge Jesus, koste hva det koste vil.