JOHANNES DØPEREN: Håkon C. Hartvedt siterer fra boken til Olfert Richard, «Kristus og hans menn». Foto: Adobe Stock

Direkte formaning

Den danske presten og predikanten Olfert Richard skriver følgende om Johannes Døperen i boken «Kristus og hans menn».

«Til de militære holdt han ikke upraktiske avvæpningsforslag, men han sa: Dere må ikke herje og plyndre! Til tollerne sa han ikke: Gi opp det jordiske arbeidet og bli lekpredikanter! Men han sa: La være å snyte folk!

Til kongelige personer sa han ikke: Deres Majestet er naturligvis en unntagelse, men han sa: Det sedelighetskrav som stilles folk i sin alminnelighet, det gjelder også deg: Du har ikke lov til å ha din brors hustru!

Til jevne folk sa han ikke: Dere må ikke ta mine ord altfor bokstavelig, men han sa: Del klærne og maten med dem som ingenting har! Men de hardeste ordene brukte han til folkets åndelige ledere.

Han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem lærte dere å fly fra den kommende vrede? Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig.»

Til fruer ville han vel si: Glem aldri at hushjelpen din er barn fra en heim like mye som dine egne barn.

Og til hushjelpen ville han si: Gjør din gjerning slik at Guds øyne alltid kan se med velvilje på den! Til journalister ville han si: Heller ikke dere har lov til å lyve! Og hva han ville si til danske riksdagsmenn er umulig å gjette?»

Noe å tenke på?