KLOSTERRUINER: Lyse kloster.

Det rå folket ble mildnet under Kristi åk

I 1146 ble det etablert et cistercienserkloster, Lyse utenfor Bergen. Det står en interessant setning om den aller første abbeden der: Han fikk det rå folket til å mildnes under Kristi åk.

Vi kan kjenne igjen Jesu ord fra Matteus 11. «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Åket som Jesus snakker om, handler kanskje om tverrstokken som lå over to okser. Den uerfarne oksen gikk ved siden av den erfarne og lærte under samme tverrstokk. Det er en erfaring mange har. Jesus tar byrdene. Så kan vi vandre med ham på en ny og bedre måte. Det forvandler liv, kulturer og nasjoner.

Vikingtiden var slutt før 1146. Men råskapen var der, og det var borgerkrig i landet. Over langs mildnet folket. Det finnes mange forklaringer. Men de latinske notatene fra moderklosteret i England er ikke i tvil om at Lyse Kloster hadde en rolle.

De som besøker klosterruinene i dag, forteller om en fred og fortrøstning som ennå hviler der. Klostrene kom til i en urolig tid for Europa. Som sterke borger. Vår tid er forskjellig, men ikke helt ulik. Vi ser at sterke bønnesentre, tette nettverk og moderne kommuniteter vokser fram i en urolig tid.