GAVE: Gavens kilde er Guds kjærlighet, dens innhold er Jesus, skriver Egil Sjaastad. Foto: Adobe Stock

Det gjorde Gud (III)

«Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser» (Ef 2,4–5).

Bakteppet er dystert. Vi var «døde ved våre overtredelser og synder» (vers 1). Og døde mennesker kan ikke vekke opp seg selv. Vi hadde ingen sjanse. Ingen. Ikke uten at Gud selv grep inn.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men her er gladmeldingen. Den starter med å peke på noe det er overflod av hos Gud: Miskunn og kjærlighet. Guds miskunn er rik, hans kjærlighet stor. Denne overfloden brukte han til å elske oss med! Tenk det!

Han gjennomførte noe komplett umulig: Å reise oss opp fra døden. Han gir oss troen (vers 8–9) og knytter oss til Jesus selv. Der er overfloden konsentrert:

Jesus har gjort opp for syndene våre, han plasserer oss i Guds nåderike og gir oss det evige livet. En ren gave til syndere. «Og tror du det, så har du det!», sa reformatorene.

Oppsummert: Gavens kilde er Guds kjærlighet, dens innhold er Jesus. Med ham er vi oppreist fra døden og tatt inn i Guds familie. Her eier vi både tro, håp og kjærlighet.

«Lov og takk og evig ære

være ham Guds egen sønn.»