SØNDAG: Gud vår far ga oss hviledagen fordi han så at vi trengte den, skriver Jan Torland. Foto: Adobe Stock

Den herlige dagen

Noen kaller søndagen den kjedelige dagen. Jeg kaller søndagen den herlige. Jo eldre jeg blir, desto mer setter jeg pris på denne dagen som har en helt spesiell velsignelse over seg.

«Og Gud velsignet den sjuende dag og helliget den; for på den hvilte han fra all sin gjerning, den som han gjorde da han skapte.» 1 Mos 2,3

Gud vår far ga oss hviledagen fordi han så at vi trengte den. I hvilen finnes det fellesskap, liv og glede!

Evangeliet ligger skjult i den sjuende dagen. Gud har gjort alt for oss. I Jesus Kristus har ført oss fra strevet og inn i hvilen. Det er Jesus gjorde er fullbrakt. Dette er troens hvile.

Den sjuende dagen peker også fremover mot den evige hvile. Vi lever i spenningsfeltet mellom det som er og det som kommer med en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Det beste ligger foran oss.

Gud helliget den sjuende dagen. Det forteller oss om en Gud som vil ha fellesskap med oss, en fullkommen far som vil oss det beste, som vil beskytte oss mot stress og jag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Søndagen er gledens og fellesskapet dag. Derfor er det godt å gå i Guds hus på søndagen. Her ønsker Gud å møte oss. Og så er det godt å møte hverandre. Etter Gudstjenesten er det godt å slippe å gå på arbeid. Vi kan bruke tiden med familie og venner, gjerne over et godt måltid.

Må herlighetens Far velsigne søndagen for deg og dine.