DEN HELLIGE ÅND: «Bokstavene er riktignok nedtegnet av mennesker, men samtidig inspirert av Den Hellige Ånd», skriver Terje T. Konradsen. Foto: Adobe Stock

Bokstavenes makt og Guds kraft

«Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven» (Rom 2,29).

Guds ord er i utgangspunktet det talte ord – et «rhema». Apostelen Johannes beskriver i sitt evangelium Kristus som «logos», det skrevne ord.

«Logos» og «rhema» er uatskillige, sammen skjuler de inkarnasjonens mysterium. Ordet som kom ut av Guds munn ble kjøtt og født inn i vår skapte verden.

Den uforgjengelige ble underlagt forgjengelighet og møtte døden som oss andre.

Bokstavene er riktignok nedtegnet av mennesker, men samtidig inspirert av Den Hellige Ånd.

Der hvor det er menneskelig innblanding finnes det også et potensiale for feiltolkning og manglende innsikt. Vår falne natur og vår motstander søker å utnytte menneskelig svakhet ved hjelp av bokstavenes makt.

Men Gud gjenoppretter livet gjennom korset og Åndens kraft.

Det er i spenningen mellom menneskelig svakhet og Guds kraft at livet oppstår og blir vedlikeholdt. Paulus måtte selv lære å verdsette egen svakhet. Etter lovens bokstav hadde han innfridd som fariseer, men hjertet var likevel hardt og kaldt.

Så fikk han i sin hjelpeløshet møte Kristus selv. Det som bokstavene ikke kunne utrette for Paulus, det talte Gud inn i hans liv og ga ham et nytt hjerte og en ny ånd.