STYRKE I HERREN: Som kristne har vi en unik styrke tilgjengelig i Herren. Det kan kanskje ta litt tid før du finner ut av det, men når du har funnet denne hemmelige styrken makter du alt, skriver Terje T. Konradsen. Foto: Adobe Stock

Åndelig trykk–regulering

«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» (Fil 4,13) De første årene jeg satt i et fly hadde jeg smerter i øret på grunn av lufttrykket i kabinen. Det verste var at jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre. Noen ga gode råd om å tygge, svelge eller gjespe, men en dag oppdaget jeg hva dykkerne gjør når de går ned på dypere vann. De har lært seg å utjevne trykket gjennom å blåse et indre motpress gjennom nese- og øregangen.

Livet byr både på indre og ytre pressfaktorer. Tidsklemma, urimelige forventninger fra familie og arbeidsgiver, begrenset økonomi og utfordringer av mange slag trenger oss opp i hjørner vi til tider ikke vet hvordan vi skal komme oss ut av. Når det ytre trykket synes å overmanne oss, gjelder det å mobilisere et mottrykk. Da David var presset av sine menn som ville ta livet hans, sier Skriften at «David styrket seg i Herren sin Gud!» (1 Sam 30,6 BGO)

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det indre overtrykket må ha en ventil: «Kast all din bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» Det kan virke banalt, men hvis vi glemmer hvem Gud er, er det er umulig å utøve selvkontroll. Bruk av vold eller ukvemsord mot «tilfeldig forbipasserende» kan kanskje få noen til å føle seg litt bedre i øyeblikket, men øker problemene i neste runde. Som kristne har vi en unik styrke tilgjengelig i Herren. Det kan kanskje ta litt tid før du finner ut av det, men når du har funnet denne hemmelige styrken makter du alt!