STYRKE I HERREN: Som kristne har vi en unik styrke tilgjengelig i Herren. Det kan kanskje ta litt tid før du finner ut av det, men når du har funnet denne hemmelige styrken makter du alt, skriver Terje T. Konradsen.

Åndelig trykk–regulering

«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» (Fil 4,13) De første årene jeg satt i et fly hadde jeg smerter i øret på grunn av lufttrykket i kabinen. Det verste var at jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre. Noen ga gode råd om å tygge, svelge eller gjespe, men en dag oppdaget jeg hva dykkerne gjør når de går ned på dypere vann. De har lært seg å utjevne trykket gjennom å blåse et indre motpress gjennom nese- og øregangen.

Livet byr både på indre og ytre pressfaktorer. Tidsklemma, urimelige forventninger fra familie og arbeidsgiver, begrenset økonomi og utfordringer av mange slag trenger oss opp i hjørner vi til tider ikke vet hvordan vi skal komme oss ut av. Når det ytre trykket synes å overmanne oss, gjelder det å mobilisere et mottrykk. Da David var presset av sine menn som ville ta livet hans, sier Skriften at «David styrket seg i Herren sin Gud!» (1 Sam 30,6 BGO)

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det indre overtrykket må ha en ventil: «Kast all din bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» Det kan virke banalt, men hvis vi glemmer hvem Gud er, er det er umulig å utøve selvkontroll. Bruk av vold eller ukvemsord mot «tilfeldig forbipasserende» kan kanskje få noen til å føle seg litt bedre i øyeblikket, men øker problemene i neste runde. Som kristne har vi en unik styrke tilgjengelig i Herren. Det kan kanskje ta litt tid før du finner ut av det, men når du har funnet denne hemmelige styrken makter du alt!