FRA GUD: La oss si at du står midt i et fantastisk landskap, og ingen omkring tror. Naturen er likevel fra, til, og ved Gud, skriver andaktsskribent Sverre H. Skilbreid her. Foto: Magnar Børnes

Alt

«For fra ham og ved ham og til ham er alle ting.» Rom 11:36a

Det sies at kirken har havnet på siden. Guds Himmel er ikke lenger allemannseie. Det kalles et sekulært samfunn. Vi formanes av mange til å forstå det, og ikke late som at alt er som før.

Vi kan være realistiske på at Guds virkelighet har liten plass hos mange. Men hva gjør vår selvpålagte ydmykhet med bildet vi har av Gud? Det står fremdeles: «For fra ham og ved ham og til ham er alle ting.» Paulus skriver faktisk dette i konteksten av at hans eget folk ikke ville tro på Jesus.

Det gjelder alltid. La oss si at du ser en ikke-troende far vise omsorg for barnet sitt. Om det ikke er fra Gud, ved Gud, og til Gud? Hvem skulle ellers være kilden for all farskjærlighet? La oss si at du står midt i et fantastisk landskap, og ingen omkring tror. Naturen er likevel fra, til, og ved Gud.

Slik er det med alle gode ting. Fra den minste vanndråpen til Guds store frelsesplan (Rom 11). Selv om denne verden ligger i det onde, og enhver trenger frelse. Selv om alt venter på forløsningen. Det er ikke vår oppgave å trekke oss og sette Gud på sidelinjen når verden ikke tror. Gud er ikke på sidelinjen. Hva betyr det for deg i dag?