GIVERGLEDE: Har vi fullt ut oppdaget hemmeligheten med å gi, og å gjøre det med glede?, spør Ivar Gjerdi. Foto: Adobe Stock

Å gi med glede

«Vi holder oss i live med det vi skaffer oss – vi skaper et liv med det vi gir.» (sitatbok).

Det vises til Apostlenes gjerninger 20,35: «Og husk Herren Jesus ord, at Han sa: Det er saligere å gi enn å få.» I en annen oversettelse heter det: «Det er større velsignelser ved å gi enn å få.»

Har vi fullt ut oppdaget hemmeligheten med å gi, og å gjøre det med glede? Mye hadde nok sett annerledes ut, også givertjenesten i Guds menighet, om vi hadde fulgt påminnelsen fra Paulus.

Jesus holder fram en fattig enke som eksempel og forbilde på givertjeneste. Det var på tempelplassen det skjedde. Jesus var der for å betrakte folkelivet. Han fulgte også med på hva som ble lagt i tempelkisten. Han gledet seg nok over hva han så, men var sikkert skuffet når han så de enorme forskjellene ut fra hva den enkelte hadde av rikdom.

Noen ga også for å oppnå fordeler. Enken ga i takknemlighet ut fra kjærlighet og tillit til Gud. Hun ga to mynter av minste verdi i den romerske mynt. Og så fattig var hun at hun ga alt hun hadde. «For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.» Markus 12,44.

Jesus vil med dette fortelle at en gave ikke skal vurderes etter dens ytre verdi, men ut fra hjertelag og offervilje. Vi trenger å minne hverandre om dette, og også velsignelsene ved å gi.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«For Gud elsker en glad giver.» 2.Kor. 9,7.