Illustrasjon: Yayimages.com
Illustrasjon: Yayimages.com
Jesus renser
Del
Guds vilje er at alle mennesker skal erkjenne sannheten og bli frelst.

Forsømmelser og utsettelser er noe mange strever med i hverdagen. Det er lettere å utsette enn å få ordnet opp i synd, konflikter, og ugjorte ting og forhold. Forhold som bør ryddes av veien.

Vi må også påminnes og utfordres til å kjempe mot alt som forurenser og bryter ned. Gud har gitt oss et fint og viktig instrument som heter samvittigheten. Vi bør lytte til den stemmen. Det finnes ikke noe bedre enn god sam­vittighet.

Guds ord taler om å ha «fred med Gud i en god samvittighet».

Et persisk ordspråk: «Livsglede spirer fra en ren samvittighet.»

Konflikter bidrar til å stenge for Guds velsignelser. Slike forhold kan selvfølgelig ha flere sider. Men la oss ta til oss formaningen fra Paulus i 2.Kor. 7,1: «Så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud.»

Jesus taler i Johannes 16 om at når han går bort skal han sende Talsmannen: 
«Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er: Synden er at de ikke tror på meg.»

Synd er å bryte Guds lov og vilje. «Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» 1.Joh. 1,8–9.

Guds vilje er at alle mennesker skal erkjenne sannheten og bli frelst.

 

andakt,ivar gjerdi,synd,frelse,renselse,jesus,bibelen,guds ord,konflikter,samvittighet