«Fredens religion» står det på skiltet til den franske demonstranten. En fransk lov rettet mot islamistisk ekstremisme har vakt reaksjoner. Foto: Geoffroy Van Der Hasselt, AFP, NTB

Politisk islam må stoppes

Det er mange fredelige muslimer i Norge, og det er flott! Men det er bare én Koran, og den inneholder oppfordringer til vold og drap.

Siden 2001 har det vært 70 jihadist-angrep i Europa med 655 døde, det siste året 6 angrep med 12 drepte. Frankrike er ifølge Wikipedia verst ute med 39 angrep og 275 drepte.

Franske myndigheter mener det er rundt 15.000 jihadister i landet, i nabolandet vårt anslår Säpo ifølge Rights.no at det er 2.000. PST har ikke gitt tall for Norge, men 27. juni 2017 opplyste PST at man hadde gjort beslag av både automatgevær og håndvåpen hos islamister. Det er altså en fare for angrep hos oss også.

Det er mange fredelige muslimer i Norge, og det er flott! Men det er bare én Koran, og den inneholder oppfordringer til vold og drap. President Erdogan har ifølge Middle East Forum sagt: - Det finnes ikke noe «moderat islam».

Den franske innenriksministeren prøvde å skille den politiske delen av islam fra den religiøse delen da han i oktober sa: Vi er ikke i krig med en religion, men med den islamistiske ideologien. Islamske organisasjoner har måttet underskrive en erklæring der de godtar landets verdier – med trussel om stengning, og parlamentet har vedtatt en lov med klare regler for islamske organisasjoner.

Spørsmålet er om Norge bør gjøre det samme. Kanskje snarest? Det er jo ikke noe vits i å vente på angrep. Hvis vi skal lage en enkel definisjon på politisk islam eller islamisme, er det ideologien fra Medina-tiden, det er denne perioden som har koranvers med oppfordringer til vold og drap. Her er noen forslag til tiltak:

Norge bør vedta en Grunnlovsparagraf som sier at de grunnleggende prinsippene i demokratiet ikke kan endres. Tyskland har gjort dette. Alle islamske organisasjoner og trossamfunn må underskrive en erklæring der de godtar lovene våre, og spesielt Grunnlovens § 2: Verdigrunnlaget skal fortsatt være den kristne og humanistiske arven. Sanksjonsmidler er stengning av moskéen og utvisning av styret og imamene. Det må bli forbudt å drive opplæring i politisk islam. Samme sanksjonsmidler.

Punkt 3 vil sikkert regnes som inngrep i trosfriheten, og ifølge Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen art 9-2 er det lov i tre tilfeller:

1) av hensyn til den offentlige trygghet, 2) for å beskytte den offentlige orden, helse eller moral, og 3) for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Undervisning om vold og drap må sies å true den offentlige trygghet og orden, ja også andres rettigheter og friheter. Derfor vil en slik inngripen være lovlig.

Les også
La oss snakke om profeten
Les også
Er det ein stor profet som let seg krenke av vantru?
Les også
Muslimhat finnes og må bekjempes