FORUM: Det som stemmer er at selgerne sin markering av ferdigstillelsen og overleveringen av bygget har bidratt til misforståelser, og det har etterlatt et inntrykk av samrøre, skriver Øystein Gjerme. Bildet er fra overtakelsen av Forum.

Pinsebevegelsen og Visjon Norge

I Salt Bergenskirken har ikke Visjon Norge fått talerplass, ei heller har vi noen samarbeidsavtale med dem.

Jeg vil takke Oddbjørn Johannessen for spørsmålene som stilles vedrørende Forum Scene i Bergen og TV Visjon Norge.

Langt på vei redegjør Johannessen for saksfakta, at Salt Bergenskirken har kjøpt Forum Scene, og at TV Visjon Norge og avisen Norge Idag har sagt fra seg leieavtalen om 60 dagers fri bruk over 15 år.

Det som etterlates er ordet «samrøre», og her ligger årsaken til artikkelforfatterens utfordring til meg og Salt Bergenskirken.

Salt Bergenskirken har kjøpt Forum Scene fra TV Visjon Norge og avisen Norge Idag. De solgte, vi kjøpte. Det stemmer ikke, slik Johannessen skriver, at de skal få leie gratis. De stiller på lik linje med alle andre potensielle leietakere.

Det som stemmer er at selgerne sin markering av ferdigstillelsen og overleveringen av bygget har bidratt til misforståelser, og det har etterlatt et inntrykk av samrøre. De har hatt egen målgruppe for øye, og har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til oss som kjøpere. Dette beklager vi.

Hvem man assosieres med er ikke enkelt å styre i norsk lavkirkelighet og frikirkelighet. Vi forvalter hverandres omdømme, og må tåle mange skrammer for hva andre sier, mener og gjør.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det vikan kontrollere er hvem vi setter på talerstolen i vår sammenheng og hvem vi har samarbeidsavtaler med. Det kan jeg per tidspunkt stilles til ansvar på i Salt Bergenskirken.

I Salt Bergenskirken har ikke Visjon Norge fått talerplass, ei heller har vi noen samarbeidsavtale med dem.

Fra 1.1.2020 har jeg også et større ansvar, som leder av pinsebevegelsen. Dette ansvaret vil jeg ta på meg med det største alvor.