Ordet om korset

«For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.» (1. Kor. 1,18)

«Det står jo skrevet:Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hvor er da de vise, hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at denne verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror.» (1. Kor. 1,19-21)

Hør! Her står det at ordet om korset kan være enten dårskap eller Guds kraft! For en motstridende sammenlikning! Det eksisterer altså en motsetning mellom denne verdens visdom og Guds visdom, og aller tydeligst trer den fram ved Kristi kors. Enten er det en jøde som henger der, sammen med de andre jøder, eller så er det også Frelseren, Han som forsonte hele verden med Gud? Dårskap – eller Guds kraft?