Nyskapende menigheter

Er det behov for nyskapende menigheter når oppdraget er å formidle et tidløst budskap?

I en tid hvor endringene synes å skje hurtigere og hyppigere enn før, vil organisasjoners endringsvilje og evne til nyskapning være viktige egenskaper. Målet deres er ikke sentrert rundt å holde driften i gang, men de jobber kontinuerlig med å videreutvikle seg og sørge for å fylle reelle behov for dagens mennesker. Mye tyder på at dette er en hovedutfordring for mange organisasjoner i dag. Men gjelder dette menigheter og kirker også?

Som kirker er vi kalt til å forkynne et evig og tidløst budskap. Selv om formen og måten det formidles på kan, og sannsynligvis bør, endre seg over tid, er innholdet i budskapet det samme.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

LES:Vrir budskapet over på mobil

Dette budskapet, evangeliet, har kraft til å forandre menneskers liv og skape gode, harmoniske og trygge samfunn når vi lever det ut i praksis. Det er derfor ingen grunn til at vi skal tone ned eller endre på dette.

Når det gjelder områder som virksomhetsform, metodene vi bruker og måten vi kommuniserer på, er det selvsagt viktig at dette gjøres på en måte som understreker, og forsterker budskapet, ikke svekker det. Samtidig må vi klare å nå, kommunisere med og betjene dagens mennesker på en relevant og forståelig måte. Vår jobb er med andre ord ikke å skape forandringen som vi snakket om over, men å være gode forvaltere av det livsforvandlende budskapet vi er satt til å formidle og praktisere.

Det er gjort flere studier av bedrifter og organisasjoner som var toneangivende innen sine bransjer og sektorer, men som på et senere tidspunkt tapte så mye terreng at de måtte legge ned virksomheten eller ble overtatt av konkurrenter. En viktig årsak til at dette skjer er at man ikke klarer å følge utviklingen over tid og ender opp med å tilby noe få eller ingen opplever at fyller et reelt behov. Det er grunn til å tro at dette er noe menigheter og kirker også trenger å være oppmerksomme på. Selv med et budskap som kan forandre mennesker, lokalsamfunn og trolig også nasjoner, kan vi mislykkes om vi ikke evner å få formidlet det til mennesker rundt oss.

LES:Ønsker mobilfrie soner i kirkene

Konklusjonen her må bli at vi trenger å utvikle flere sunne og livskraftige menigheter som formidler budskapet klart og tydelig, samtidig som de våger å tenke nytt i måten dette gjøres på.