Den nordiske motstandsbevegelsen demonstrerte utenfor synagogen ved Yom Kippur. Bildet er fra en demonstrasjon den samme organisasjonen utførte i Fredrikstad i 2018. Foto: Ørn Borgen, NTB

Nazister ved synagogen

De norske jødene befinner seg i en hatets kryssild.

Trusselbilder endrer seg over tid, men en bestemt norsk minoritet er kontinuerlig utsatt. Det gjelder våre jødiske landsmenn. To hendelser den siste tiden utenfor Norges ledende synagoge har igjen minnet oss om det.

I slutten av september inntraff den største høytidsdagen i den jødiske religiøse kalenderen. Yom Kippur er den store forsoningsdagen, en anledning til å tenke igjennom sitt liv og sitt forhold til Gud. Dagen markeres gjennom faste og gudstjeneste.

Og det er ikke uvanlig at jøder oppholder seg i synagogen hele dagen. Jødiske gudshus over hele verden fylles, også av personer som ikke vanligvis renner ned dørstokkene der. Litt som ved den kristne julefeiringen, altså. Gudstjenesten ved Synagogen i Bergstien i Oslo var også godt besøkt.

Men rett utenfor gudshuset hadde aktivister fra den nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen tatt oppstilling. De delte ut pamfletter med antisemittisk innhold.

Det oppleves selvfølgelig opprørende at jødiske gudstjenestedeltagere blir konfrontert av nazister rett utenfor sin egen synagoge. Og de hadde tydeligvis også nøye valgt ut dagen for å kunne intimidere flest mulig norske jøder på en gang.

Fem dager senere arresterte politiet en mistenkelig person rett utenfor synagogen. Det var sikkerhetspersonell inne i bygget som oppdaget at en mann hadde stanset opp utenfor og oppførte seg påfallende.

Da politiet pågrep mannen, ble det oppdaget at han var en av aktivistene fra Den nordiske motstandsbevegelsen som hadde deltatt i den nazistiske markeringen rettet mot Yom Kippur-arrangementet. Og da mannen ble ransaket, viste det seg at han var bevæpnet med kniv.

Den jødiske minoritetens situasjon er spesiell fordi de på en måte befinner seg i en hatets kryssild. De hates av ekstremister på begge sider, for å bruke et uttrykk som Jonas Gahr Støre har funnet opp. Det nazistiske jødehatet har en lang og blodig historie i Norge. Men de siste årene har en annen gruppe sluttet seg til antisemittenes rekker her i landet. De voldelige islamistene.

Den 17. september 2006 våknet Norge opp til bilder vi ikke hadde sett maken til siden krigen. En rekke kulehull i synagogeveggen talte sitt tydelige språk. I løpet av natten var det avfyrt skudd med automatvåpen mot det jødiske gudshuset i Bergstien. Den kjente islamisten Arfan Bhatti ble senere dømt for medvirkning til skuddene mot synagogen. I den opprinnelige tiltalen ble skytingen klassifisert som en terrorhandling, men dette ble Bhatti frikjent for.

Vinteren 2015 var det imidlertid ingen tvil om at vi stod overfor terror mot jøder på europeisk jord. Både i Paris og København ble jøder drept i målrettede aksjoner. Her i Norge tok ungdommer med muslimsk bakgrunn initiativ til en markering utenfor synagogen. De dannet en menneskelig ring – en fredens ring – rundt gudshuset. Slik ville unge muslimer vise at de tok avstand fra det islamistiske jødehatet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nå kan det være tid for å slå ring rundt synagogen igjen. Denne gangen i avsky mot det nazistiske jødehatet.