Den amerikanske predikanten Dionny Baez tilbydde torsdag foreldre å kjøpe «beskyttelse mot Corona-viruset» for barna sine då han gjesta Studio Direkte på TV Visjon Norge.

Nå trengs det myndige lekfolket

Heldigvis er kritikken unison fra lederhold i det etablerte Kristen-Norge. Men det har aldri vært der Jan Hanvold henter sin viktigste støtte.

Torsdag kveld gjestet den venezuelanske forkynneren Dionny Baez den kristne tv-kanalen Visjon Norge. Baez er til daglig pastor i en menighet i Philadelphia i USA, og dessuten forfatter og artist. Under besøket hos Visjon Norge kom Baez med uttalelser som har vakt berettiget harme.

I forbindelse med en innsamling til tv-kanalen utfordret Baez seerne til å gi et 2020-offer på 2020 kroner. Men han stoppet ikke der. Han appellerte til de av Visjon Norges seere som er foreldre, og utfordret dem til å gi offeret som en slags egeninnsats for at barna deres skulle bli åndelig beskyttet mot koronaviruset som nå brer om seg. Denne type koblinger er forkastelige.

Det er en manipulativ og spekulativ måte å forholde seg til bønn på, det er en uhederlig form for pengeinnsamling, og det er en type forkynnelse som flytter oppmerksomheten bort fra Jesus Kristi frelsesverk og over på forkynnerens uholdbare teologi og ditto metoder. Det må være grunn til å spørre om det Baez her forfektet overhodet kan kalles kristen forkynnelse.

I etterkant av tv-innslaget har samtalen fulgt det vante mønsteret. Pastor Erik Andreassen i Oslo Misjonskirke Betlehem fanget opp sendingen, og formidlet den fortjenstfullt videre via Twitter. I etterkant har en rekke norske medier omtalt saken. Visjon Norge-sjef Jan Hanvold vil som vanlig ikke snakke med journalister.

I stedet tyr han til sin egen Facebook-side hvor han i stedet for å drøfte teologien i forkynnelsen skriver at «Vi har bare snakket om loven om, å så og høste.» Deretter gir han sine kritikere tydelig beskjed. Dermed blir det igjen karakteristikkene, ikke argumentene, som setter tonen.

Det mest alvorlige med denne saken er ikke Jan Hanvolds manglende selvkritikk på kanalens vegne. Det mest alvorlige er at en slik forkynnelse får feste seg. For dem som har fulgt Visjon Norge over tid, var det lite å bli overrasket over i innslaget torsdag kveld.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dette er slik Visjon Norge fremstår. Dette er den type teologi kanalen ønsker å fremme. Heldigvis er kritikken unison fra lederhold i det etablerte Kristen-Norge. Men det har aldri vært der Jan Hanvold henter sin viktigste støtte.

I tidligere tider snakket man gjerne om «det myndige lekfolket» her i landet. Dette gjorde man med utgangspunkt i beskrivelsen vi finner i Apostlenes gjerningers kapittel 17. Der leser vi om jødene i Berøa at «tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte.»

Det er en ulykke når Visjon Norges støttespillere ser ut til å være mer opptatt av å støtte opp om kanalens virksomhet enn av å undersøke om forkynnelsen faktisk er i tråd med Guds ord.

Fra et bibeltro kristent ståsted skulle det første spørsmålet aldri være om vi liker den ene eller den andre forkynneren, men om det som blir sagt faktisk er i tråd med Guds åpenbaringsord.

I dette tilfellet er det lett å fastslå at Dionny Baez’ kobling mellom pengegaver og beskyttelse fra koronaviruset ikke har bibelsk dekning, og kan være både manipulerende og direkte skadelig.

Det er til skade for Guds rike i Norge hvis slik forkynnelse får fortsette. Det ansvaret hviler både på Visjon Norge selv, og på kanalens støttespillere.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Forbrukertilsynet: – Kan være lovstridig
Les også
Hanvold svarer på korona-kritikk