UNG MISJONSINNSATS: Martin Høyland (18) fra Norkirken Sandnes er med på sin fjerde aksjon. Han underviste for over 1.000 voksne fire dager på rad. – Aksjonen er også et treningssted for oss norske, som får lære og utvikle oss sammen med kirka i Kambodsja, sier Terje Høyland.

Martin (18) lærer opp tusen voksne

Normisjon har ikke tro på at misjonsinnsatsen skal måles i antall heltidsmisjonærer.

Normisjon sender ut færre misjonærer, men vil ikke være med på at misjonsarbeidet trappes ned.

– At det er færre norske misjonærer betyr ikke nødvendigvis at mindre arbeid blir gjort, sier Dag-Håkon Eriksen, avdelingsleder for misjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

LES: Femten år siden fusjonsvedtak

Dagen skrev lørdag at Normisjon kutter fire stillinger i utearbeidet fremfor å doble antallet misjonærer fra 21 til 50, slik generalsekretærens visjon lød i fjor høst.

Ressursmiljø

Utenlandssjefen har ikke tro på bare å måle misjonsinnsatsen på antall heltidsmisjonærer og viser til Bangladesh der Normisjon har 160 lokale medarbeidere på lønningslisten, ansatt i prosjekter og det faste arbeidet på feltet.

Nettopp der, i Bangladesh, skal den nye Asia-basen være et ressursmiljø som skal hjelpe partnere i India, Nepal og Bangladesh til å realisere sine strategier og planer. Denne utviklingen er helt i tråd med organisasjonens langsiktige strategi (2012-2025). Organisasjonen stimulerer aktivt en utvikling der det internasjonale arbeidet skjer i organiserte nettverk med flere partnere.

Korttid

– Vi kan sende ressurspersoner fra Norge på korttidsoppdrag som kan bistå partnerne våre. Vi ønsker å bruke folk variert og fleksibelt, forklarer Eriksen. Han viser til utsendinger som jobber som rådgivere under lokalt lederskap, samt voluntører og erfarne misjonærer som reiser ut på korttidsoppdrag.

LES OGSÅ: Kutter i stedet for å doble misjonærtall

– Vi er del av en universell kirke. På en måte er dette et tegn på at misjonsarbeidet er blitt vellykket.

Misjonstrender

Eriksen presiserer at misjonen vil måtte ha en større rolle i land der det ikke er en kirke eller kristne organisasjoner, eller der disse står svakt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Men heller ikke da trenger vi bare å sende norske misjonærer, men kan finne partnere som vi kan jobbe sammen med fra de andre samarbeidslandene våre. Det er ikke noe dramatisk i dette. Det er slik trendene i misjonen er, sier han.

Eriksen presiserer at det ikke foreligger vedtak rundt dette ennå, og at saken skal til landsstyret i flere runder.

– Trenger langtidsmisjonærer

Scenariet beroliger ikke Malimisjonær Guri Enger.

– Vi kan sende ut tidligere misjonærer på korttidsoppdrag, men vi trenger også langtidsmisjonærer, sier hun.

SAMMEN: – Kirka i Kambodsja leder an i bønn for syke og vi norske får være med, forteller internasjonal leder i IMI-kirken, Terje Høyland.

I Mali er det gjort positive erfaringer med korttidsmisjon i ungdomsarbeidet. Enger ser verdien i at norske ungdommer kommer til landet for å være til støtte for unge maliere.

– De er inspiratorer, men vi kan ikke basere oss på det.

– Ikke enkelt

Språkkunnskap og relasjoner betyr svært mye i det vestafrikanske landet.

– Det er ikke mange i Norge som snakker fransk, og det er fort gjort å tråkke over kulturelle grenser, sier Enger.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hun legger til at det er krevende for misjonærstaben å ta i mot korttidsteam på grunn av det praktiske arbeidet som følger med. Transport er dessuten en stor utfordring i landet på grunn av de dårlige veiene og den vanskelige infrastrukturen. Misjonæren er også opptatt av de nasjonale medarbeiderne:

– Det er ikke enkelt for dem når det skiftes ut folk ofte.

Etter militærkuppet i 2012 har den politiske situasjonen lagt begrensninger på antall besøkende. Enger tror ikke det blir endring i landet med det første.

– Dette er krevende, sier hun, og avviser at den skisserte modellen kan passe for Mali. – Da må ting forandre seg.

Bibeloversetteren tror utviklingen har flere uheldige sider:

– Normisjon trenger også norske misjonærer for å fortelle om arbeidet i Mali. Kallet om å gå ut gjelder alle, også nordmenn. Vi kan ikke betale oss ut av dette, vi må også selv reise, sier hun.

Normisjons generalforsamling

Normisjon har generalforsamling i Grimstad 29.6-1.7

Antall misjonærer var 43 i Normisjons første år (2001) og 21 i 2014.

Normisjon har arbeid i Aserbajdsjan, Bhutan, Mali/Senegal, Ecuador, India, Bangladesh, Nepal Uganda, Kambodsja og Cuba.

Les også
Kutter i stedet for å doble misjonærtallNormisjons generalforsamling
Les også
Femten år siden fusjonsvedtakGeneralforsamling
Les også
Ber leirstader opne dørene for flyktningarLeirstader
Les også
Nepalske elever tilbake på skolebenken
Les også
Godkjenner flytting av Gå Ut Senteret