Stadig færre langtidsmisjonærer

MISJON

Ferske tall viser ti prosent nedgang. Stram økonomi i Norge og større ekspertise ute trekkes fram som noen av årsakene.