KrF og NRK

De som har ønsket Visjon Norges undergang har hatt mye å glede seg over de siste ukene. Kristnes forhold til penger har vært en av de faktorene som igjen har vært avgjørende.

Da en av kanalens profiler ville selge beskyttelse mot korona for 2020 kroner var begeret fullt for mange. Det er vanskelig å unngå sammenlikningen med katolsk avlatshandel.

Jeg har ingen glede i å si at Visjon Norges problemer har vært uunngåelig svært lenge. Og det dreier seg ikke bare om forfølgelse. Samtidig er det mange kristne som villig betaler sin skatt for å finansiere NRK med et driftsbudsjett på svimlende seks milliarder, og reagerer ikke et øyeblikk på den tvangsinndrivelse som ligger bak og truer de som ikke betaler.

De slutter gladelig opp om KrF som med iver stiller seg bak denne tvangsinndrivelsen for en riksdekkende statsfinansiert kanal som demoniserer Israel og tilfører lite verdi til landets kristne befolkning.

Det er en realitet at Visjon Norge har gitt mye glede til mange ensomme som ønsker kristent felleskap, men som ikke får det. Jeg har selv hatt problemer med Visjon Norges metode for pengeinnsamling lenge, men valgt å avstå fra offentlig kritikk. Jeg valgte likevel å dele min frustrasjon med en eldre kristen dame som er en varm tilhenger av Visjon Norge.

I stedet for å svare stilte hun meg et retorisk og svært treffende spørsmål. «Hvorfor tror du ikke vi er i stand til å bedømme hva vi vil gi våre penger til?» «Er det fordi vi er kvinner, eller fordi vi er eldre?» Kristne mannlige ledere har hatt lett for å nedvurdere eldre kvinners evne til å gjøre gode selvstendige vurderinger, som ikke passer med sine egne. Og i dette tilfelle gjaldt det også meg.

Visjon Norge er kanskje ikke helt etter min smak. Deres problemer var uunngåelig av flere årsaker. Men målt mot NRK i innhold, og metode for pengeinnkreving så er Visjon Norge så mye bedre.

Og den politiske støtte til tvangsinndrivelse av penger som KrF ensidig gir til NRK er så mye verre. Viktigere enn min tidvise frustrasjon over Visjon Norges metoder er at andre menneskers behov blir møtt. Og jeg må innrømme beundring for den innsats Jan Hanvold har gjort for å få opp en TV-kanal som nok kan bli enda bedre.