Kreasjonisme og intelligent design er ikke vitenskap

I løpet av sommeren har det vært mange innlegg om evolusjon og gudstro i Dagen. I innleggene og i kommentarfeltene har det vært mye rart som påstås om evolusjon, men som ikke stemmer med det biologene vet om evolusjon og det som står i lærebøkene, som benyttes på universiteter rundt omkring i verden.

Tidligere medsinprofessor Kjell J. Tveter hevder for eksempel at evolusjon bryter med naturloven som sier at ting i naturen med tiden vil nedbrytes. Da henviser han til termodynamikkens andre lov som kort fortalt sier at alt i universet går mot mer uorden.

Tveter mener det er umulig at enkelt liv kan utvikle seg til et mer komplekst liv takket være denne loven. Man vil kanskje ikke forvente at en tidligere medisinprofessor skal være ekspert i termofysikk, men man bør i det minste forvente at en tidligere professor har rimelig god forståelse av naturloven han henviser til i sitt forsøk på å motbevise evolusjonslæren. Det er ikke tilfelle.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Termodynamikkens andre lov gjelder for lukkede systemer. Tveter burde vite at jorden ikke er et lukket system, men et åpent system som hele tiden mottar energi fra solen. Fotosyntese er en biokjemisk prosess (hos blant annet planter) hvor energien i sollyset omdannes til kjemisk energi i form av glukose. Fotosyntesen gjør det mulig å bygge opp komplekse molekyler («cellenes «byggesteiner») og driver alt livet på jorden. Uansett hvor mange ganger det blir forklart at evolusjon ikke bryter med termodynamikkens andre lov, fortsetter kreasjonister å gjenta denne misforståelsen.

Et annet merkelig eksempel Tveter benytter i sin argumentasjon mot evolusjon er at biologer hevder evolusjon er tilfeldig. Jeg vet ikke om en eneste biolog eller en eneste lærebok i biologi som hevder evolusjon er tilfeldig. Mutasjoner er en viktig komponent i evolusjon og oppstår mer eller mindre tilfeldig i DNA, men det er ikke tilfeldig hvilke mutasjoner som selekteres ut av naturen (naturlig seleksjon). Mutasjoner som gir en fordel vil selekteres av naturen.

Tenk for eksempel på antiloper som må flykte fra geparder. De raskeste antilopene har en fordel og vil dermed ha størst sjanse til å komme seg unna. En mutasjon som bidrar til at noen antiloper løper litt fortere kan oppstå tilfeldig, men det er ikke tilfeldig hvilke individer som har størst sjanse til å komme seg unna og dermed overleve og spre sine gener (inkludert mutasjonen som gjør at antilopene løper raskere). I løpet av millioner av år med mutasjoner og naturlig seleksjon vil mange mutasjoner opphopes i DNA, og det kan til slutt føre til nye arter.

Biologer tror ikke rekkefølgen av de 3,2 milliardene av nukleotidene («bokstavene») DNA-et vårt består av er kommet sammen ved en tilfeldighet slik Tveter hevder. Biologer hevder rekkefølgen er et resultat av milliarder av år med naturlig seleksjon, og naturlig seleksjon er jo ikke tilfeldig. Det er greit nok at Tveter ikke makter å forstå hvordan mutasjoner, genetisk variasjon og naturlig seleksjon kan forklare livets mangfold, men det er irrelevant. Det er mye astrofysikk jeg ikke forstår. Det betyr ikke at astrofysikken ikke kan forklare fysiske egenskaper til stjerner og galakser. Jeg tviler ikke på at Tveter var en dyktig medisiner og kirurg, men når det kommer til evolusjonsbiologi har han store kunnskapshull.

Andre misforståelser som kommer frem i flere innlegg og kommentarfelt er at mutasjoner utelukkende er skadelige og fører til nedbrytning av DNA, at det brått må oppstå helt nye DNA-sekvenser med helt ny informasjon for at evolusjon skal skje, at mennesker stammer fra sjimpanser og at makroevolusjon er umulig. Alt dette er beviselig feil og vitner om manglende kunnskap. Dette er påstander man ikke finner igjen i lærebøker eller fra funn i naturen. Vi biologer som forsker på DNA og gener hver eneste dag har en helt annen forståelse av dette, men kreasjonistene gir seg ikke: de vet bare at biologene tar feil. Det er fascinerende å se hvordan kreasjonister, uten relevant utdannelse og erfaring, mener de har mer kunnskap i biologi enn fagfolk med 5–10 års relevant utdannelse og mange års forskningserfaring. Kanskje vet kreasjonistene mer om astrofysikk og kjemi enn astrofysikere og kjemikere også?

Jeg vil bli veldig overrasket hvis ikke de nevnte misforståelsene blir gjentatt i kommentarfeltet til dette innlegget eller i nye innlegg hvor misforståelsene skal «begrunnes». Det er ikke noe i veien for at kreasjonister skal forstå grunnleggende genetikk og molekylærbiologi, men det ser ikke ut som de vil forstå. Det samme gjelder paleontologi og fossiler. Kreasjonisme og intelligent design har ingenting med vitenskap å gjøre, men baseres på personlig tro og følelser. Kreasjonisme er verre enn ubrukelig. Det er skadelig antivitenskap. Vi må selvfølgelig huske at de fleste religiøse mennesker her i landet verdsetter vitenskap og har ikke problemer med det faktum at alt livet på jorden er i slekt.

Det er selvfølgelig helt greit med diskusjon, men skal man diskutere evolusjon bør man diskutere det vi faktisk vet om evolusjon og ikke kaste bort tiden på misforståelser og feilaktige påstander. Å gjenta misforståelser som for eksempel at mutasjoner utelukkende er skadelig er lite fruktbart. Det forblir feil uansett hvor mange ganger påstanden gjentas. Bruk heller tiden på å lese en lærebok i grunnleggende biologi.

Dette innlegget var på trykk i Dagen 26. august 2016.