KRISTEN LITTERATUR: Innsenderen reagerer på at kristne forlag ikke gir ut bøker om klimakrisen.

Klimakrisa – hvor er du?

Er klimakrisa tabu i kristne bøker fra Hermon og Ventura?

Jeg sitter med en oversikt over høstens bøker fra Hermon og Ventura forlag. Totalt mer enn 150 bøker. Jeg leser alle anbefalingene to ganger. For å være helt sikker. Her er ikke èn bok som handler om min virkelighet: At luftlaget rundt jordkloden stadig blir varmere, at havet stiger, at Guds skaperverk er under angrep. Ikke èn bok tar ordet klimakrise i sin trykksverte - så langt jeg kan se.

Jeg sitter altså med en oversikt, på glanset papir, over 150 kristne bøker og finner ingen som snakker om virkeligheten: At vi kanskje bare har 10 år igjen før vi opplever et «point of no return» for klimaendringene. At vi opplever en global oppvarming som kan gjøre store deler av jorda ubeboelig.

At klimakrisa er i ferd med å bli et enormt folkehelseproblem, et flyktningeproblem, et rettferdighetsproblem. At klimaendringene vil føre til mye sorg, angst og aggresjon hos mange, især hos barn og unge. At klimaendringene vil få stadig flere til å spørre kirken og de troende om hva de sier og gjør for å verne Guds skaperverk, vårt felles hjem.

Tørkesommeren i fjor ga meg et sjokk. Jeg oppdaget at økokrisa virkelig angikk meg, min tro, mine barnebarns og alles framtid. Dette siste året har jeg derfor lest meg litt opp på økoteologi og beslektede tema. Greta Thunbers lille bok som rommer hennes taler, er naken, fortvilet og sterk.

Streik for klimaet sier egentlig alt vi trenger å vite om klimaendringene. Andre titler er Hva skal vi svare våre barn? (AJ Vetlesen og R Willig) Det vi tenker på når vi ikke tenker på global oppvarming (PE Stoknes), Økoteologi (B Mæland og TS Tomren) og Grønn Postill (HJ Schorre og TS Tomren)

Min største oppdagelse på bokfronten er noe som passer for enhver, og gitt ut i år: Gud og miljøet. Hva sier Bibelen? (Kjell Arne Norum). Den har en samtaleplan over åtte samlinger. Boka roper på teologer, prester, forkynnere, diakoner, kateketer, menighetsansatte... Boka er ypperlig til bruk i kurssammenheng, i små og større fellesskap. Boka er ikke på glanset papir, og hvert ord er verdt sin trykksverte! Den er gitt ut på Verbum forlag.

Jeg ser og ser de glansede bildene fra Hermon og Ventura forlag og kan ikke slutte å forundre meg. Har dere ikke hørt det? At halvparten av jordas dyr er utryddet i løpet av de siste 50 åra? At isen smelter og havet stiger?

At klimagassutslippene verden over koker kloden? At Norge taler med to tunger og fortsetter å hente opp olje, selv i de mest sårbare nordlige områdene? At verden trenger kirken, trenger håp og tro og kjærlighetens handlinger som aldri før?

Jeg ser og ser og tror ikke det jeg ser. Er klimakrisa tabu i kristne bøker fra Hermon og Ventura? Tror dere at klimaendringene kan ties i hjel? I så fall har dere valgt feil klode.