Kirken vil ikke la seg feie av banen

Kirken vil ikke la seg feie av banen av påstander om at den er politisk, er irrelevant eller har manglende rasjonell tilnærming til tilværelsen.

Dette er preses Helga Haugland Byfugliens hilsen ved Kirkemøtets åpning 11. april 2018.

---------

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Dersom en av dere eier 100 sauer og mister en av dem, lar han ikke da de nittini være i igjen ute i ødemarken og leter etter den som er kommet bort, til han finner den?»

Dette er en genial og forståelig liknelse som får frem at ethvert menneske er dyrebart. «Her går en trofast gjeter og teller sine lam – men hvor er nummer hundre som fulgte ut med ham?»

Vi teller også – og vi tar tall på alvor – og vi søker å forstå hvorfor flere melder seg ut, færre ønsker tilhørighet til kirken og vi bestreber oss på å legge opp strategier etter det. Vi erkjenner at det utfordrer oss, og mismotet lusker som en ulv i skyggene, klar til å tappe flokken for mot og glede.

+ 1 er den enkle visjonen for Nidaros bispedømme. Kirken er en oppdriftsbevegelse. +1 representerer en positiv tenkning om oppdraget og mulighetene. For de er der, alltid. Evangeliet har en kraft i seg til å gi mennesker håp, skape forsoning og vise barmhjertighet. Hvert møte, hvert menneske og hver oppgave har mulighet til å bidra. Kirkene blir slik «trygge rom» - for relasjoner, tro og livsmestring.

Kirken er et misjonalt fellesskap – å kalle mennesker til tro og tjeneste – på ny og på ny – er vårt fremste oppdrag. Uten at mennesker bærer evangeliet om Guds nåde i Kristus videre, med sitt mangfold og med sine evner, vil våre særlige bidrag som kirke miste sin kraft og troverdighet. Kultur og kunst som er enestående formidlere og åpner for evangeliets skjønnhet og troens mysterium, vil tape mening og livskraft.

Dessuten: Kirken skal alltid bidra og være en + 1 også i samfunnsdebatten gjennom etiske overveielser, med understreking av menneskeverdet og nestekjærligheten.

Kirken vil ikke la seg feie av banen av påstander om at den er politisk, er irrelevant eller har manglende rasjonell tilnærming til tilværelsen. De religiøse overveielsene er en vesentlig dimensjon ved livet - de bidrar med viktige perspektiv til meningsdannelse og livstolkning. Kirken skal aldri slutte å søke etter ny innsikt og dypere forståelse av hva det er å være Jesu etterfølgere i vår tid.

Midt i våre reformer, ordningsdebatter og omorganiseringer skal vi, som gjeteren, fortsatt lete etter en til. Kirken er en bevegelse som er kalt til å gi den ene et møte med Guds oppsøkende kjærlighet. Klart +1 også kan bli fasiten etter dette Kirkemøtet!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

 

Godt kirkemøte!