Hvem er min neste?

De fleste av oss kjenner den flotte lignelsen i Bibelen om "den barmhjertige samaritan" (Lukas 10:30-37). En lovkyndig mann står fram, vil sette Jesus på prøve og stiller spørsmålet: "Mester: Hva skal jeg gjøre for å få evig liv?"

Da Jesus svarer at dette er et spørsmål om å elske Herren vår Gud og vår neste, går mannen videre, vil rettferdiggjøre seg selv og spør: "Hvem er så min neste?" Jesus svarer med å fortelle lignelsen om den barmhjertige samaritan; mannen som falt blant røvere på Jerikoveien, og ble liggende naken, halvdød, og skamslått i søla.

Etter at så vel presten som levitten (tempeltjeneren) hadde gått forbi, stanser en samaritan opp. Disse var fiender av jødene og fremmede. I motsetning til de to førstnevnte stopper "innvandreren" opp, bøyer seg ned og pleier den skamslåtte med kjærlige hender.

Hvem av disse syntes du viste seg som best som en neste for ham som var falt blant røvere, spør Jesus. "Den som viste barmhjertighet", svare mannen, uten å ta ordet samaritan i sin munn. Hvorfor var den barmhjertige samaritanen slik et godt menneske?

Jo, fordi han satte den andres behov først. Han viste en universell omsorg som strakte seg langt utover landegrenser, samfunnsmessige og religiøse grenser. Samaritanen så på den skamslåtte først og fremst som et menneske; deretter som en jøde (eller buddhist, hinduist eller palestiner, for den saks skyld).

Han var ikke redd for sitt eget navn og rykte. Han spurte ikke: Hva kommer til å skje med meg hvis jeg involverer meg i denne saken? Nei, han stilte spørsmålet andre veien: Hva kommer til å skje med han som ligge der, hvis jeg ikke stopper opp og hjelper ham?

Han var ikke redd for å involvere seg personlig, tok ikke sjansen på å gå videre, men brettet opp armene og viste kristen kjærlighet i praksis. Det er stor forskjel på å synes synd på noen, og det å gjøre noe praktisk og håndgripelig.

Vi trenger å lære av Jesus. Han er vårt store forbilde på ekte nestekjærlighet. "Hva kjærlighet er har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi våre liv for brødrene" (1.Johannes 3:16)

"Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling" heter det i 1. Johannes 3:18. Det avgjørende spørsmålet blir altså ikke: Hvem er min neste, men dette: Er jeg en neste?

Harald Mydland