LIBERALISERING: Vi frykter at konsekvensen av Høyres liberaliseringer blir at vi ser stadig flere som må komme til behandling hos oss, skriver innsenderne fra Blå Kors. Bildet viser Sveinung Stensland, Høyres fremste helsepolitiker, som advarer partifellene mot å flytte alkohol under åtte prosent fra Vinmonopolet til butikkene.

Høyres alkoholproblem

Høyres forslag til alkoholpolitikk kan føre til flere 
alkoholavhengige. Det er den dystre realiteten. 
Det er på tide at partiet tar innover seg at liberaliseringer i alkoholpolitikken har konsekvenser.

Dette er ikke tilfellet for alle. For en del er alkohol ikke knyttet til nytelse, men et middel for å komme seg gjennom hverdagen. De bruker alkohol for å døyve smerter, få opp motet eller for å fungere sosialt. De har et skadelig forhold til alkohol. Vi som jobber med behandling av alkoholavhengighet ser de store konsekvensene av dette hver dag.

Til oss kommer de som har så store problemer med alkohol at det går utover hverdagen og helsesituasjonen. Det er knyttet stor skam og mye tabu til å ikke kunne kontrollere egen alkoholbruk, og derfor har mange ofte vært avhengige i lang tid før de søker seg til behandling. De har klart å skjule problemet sitt for familie, venner og arbeidsplassen.

Det er ikke vanlig å bli innlagt for alkoholproblemer, men det er vanlige folk som blir innlagt. Folk som deg og meg som jobber på en helt vanlig arbeidsplass, handler i samme dagligvarebutikk som oss og som vi kanskje møter på gata, på foreldremøte, på idrettsbanen eller på fest.

Reklameforbudet, begrensninger i tilgjengelighet og prisregulering er gode virkemidler som hjelper oss med dette. Går forbruket ned generelt, går også antallet som har et risikofylt alkoholforbruk ned.

Det er synd at Høyre nå ser ut til å åpne for en rekke liberaliseringer i alkoholpolitikken.

Vi frykter at konsekvensen blir at vi ser stadig flere som må komme til behandling hos oss på grunn av billigere alkohol, økt tilgjengelighet og stadig færre alkoholfrie arenaer. Lengre åpningstider, sterkere alkohol i dagligvarebutikkene, reduserte priser og drikking av alkohol på offentlig sted påvirker ikke bare oss uten et risikofylt forbruk. Det påvirker også dem som har et problem.

Om man ønsker at de skal ha den samme frihetsfølelsen og livskvaliteten som alle andre, kan vi ikke gjøre alkohol mer tilgjengelig og øke aksept for drikking i alle livets sammenhenger.

Vi vil oppfordre Høyre til å stemme ned forslagene til endringer i alkoholpolitikken som ligger i utkastet til partiprogram. Vi må sette de med et problematisk forhold til alkohol og barna deres, først. Det håper vi også Høyres landsmøte vil gjøre.