Gud og Allah – et tankekors

Gitt at gudsbegrepet er tolket slik at vår Gud er felles for dem begge, må Jesus følgeriktig også være Allahs sønn! Det tror jeg ikke noe på.

Redaktør Tarjei Gilje i Dagen omtalte lørdag 17. april biskop Kari Veitebergs bok «Store spørsmål – korte svar». I sin omtale skriver redaktøren blant annet

«Men hun (Kari Veiteberg) svarer presist og godt på spørsmålet om hvorvidt muslimer og kristne tror på samme Gud.»

Gilje utdyper dette slik: «Der anerkjenner hun fellestrekk mellom religionene, blant annet at man tror på en Gud og at Abraham er en sentral skikkelse for både muslimer og kristne.»

Nå forsøker jeg som leser å innta det jeg mener må være en logisk tilnærming til gudsbegrepet. Men det er uklart for meg hvorvidt Gilje som bokanmelder har oppfattet Veitebergs tekst dit hen at hun anerkjenner at muslimer og kristne deler troen på én og samme Gud, eller om de to trosretningene har det til felles at de tror på én gud, og ikke flere (monoteisme).

Hvis tolkningen skulle være at muslimer og kristne tror på én og samme Gud (men at Gud i Islam bare bærer et annet navn; Allah), oppstår virkelig et tankekors.

For Veiteberg viser samtidig til at forståelsen av Jesus er en grunnleggende forskjell mellom de to trosretningene. Gitt at gudsbegrepet er tolket slik at vår Gud er felles for dem begge, må Jesus følgeriktig også være Allahs sønn!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det tror jeg ikke noe på. Vi kristne tror at Jesus er Guds sønn, mens Islam tar avstand fra Jesus i denne helt sentrale rollen. Kan jeg ha kommet i skade for å feiltolke denne delen av Giljes bokomtale?

Les også
Overrasker positivt
Les også
Forakten for de kristne
Les også
Islamiseringa rullar og går – utan stopp