Grov jødehets etter utdeling av MIFF-avis i Oslo

«Jeg skulle ønske Hitler levde jeg, så kunne han brenne alle dere jøder i helvete». Hør den grove telefonsamtalen her.

Trykk her for å høre telefonsamtalen *

Or­ga­ni­sa­sjo­nen Med Is­rael For Fred (MIFF) har fått ster­ke re­ak­sjo­ner fra Oslo-bor­ge­re etter at de har sendt ut et blad til alle hus­stan­der i ho­ved­sta­den. En kvin­ne ring­te ons­dag for­mid­dag inn til or­ga­ni­sa­sjo­nen og mente Hit­ler burde «full­ført job­ben».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bladet tilMIFF er sendt ut som re­kla­me til 124.000 hus­stan­der i Oslo som ikke har re­ser­vert seg mot re­kla­me.

«Dere dre­per pa­le­stins­ke barn. Dere dre­per kvin­ner... Jeg kla­rer ikke ut­tryk­ke meg, for dere sprer så mye dritt», sier kvin­nen i sam­ta­len med MIFFs leder Con­rad Myr­land.

Opp­tak

Ved 09.45-tiden fikk Myr­land sam­ta­len fra kvin­nen.

- Jeg for­sto tid­lig at det var lurt å skru på en opp­ta­ker, for hun var gans­ke sint, for­kla­rer Myr­land.

- Etter kraft­sal­ven om Hit­ler la hun bare på. Det meste av sam­ta­len er med i klip­pet på ett mi­nutt, sier han.

Oslo er det ni­en­de fyl­ket som mot­tar bladet, og i hvert fylke får MIFF ster­ke re­ak­sjo­ner fra endel mot­ta­ke­re.

Hat

- Den ge­ne­rel­le tren­den er at de ster­ke re­ak­sjo­ne­ne kom­mer fra et­nisk nors­ke som røper et in­tenst hat mot Is­rael som jø­disk stat, sier Myr­land som håper at ma­ga­si­net skal bidra til at de får snudd endel av de ster­ke anti-is­ra­els­ke hold­nin­ge­ne.

- Hvor­dan rea­ger­te du på av­slut­nin­gen av sam­ta­len?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- En må lete for å finne ster­ke nok ord for å be­skri­ve det. Det vit­ner om en mang­len­de opp­læ­ring i norsk skole. Dess­ver­re er det ikke førs­te gang jeg har hørt eller lest dette. Jeg får fø­lel­se av at vi gjør noe rett og vik­tig i MIFF når vi ut­ford­rer kom­fort­so­nen til de som sit­ter med slike mis­opp­fat­nin­ger, sier Myr­land.

*Her kan du lese hele bladet som MIFF sender ut *

Synes du bladet er provoserende? Si din mening i kommentarfeltet lenger ned på siden her.