Forvaltere

Vi er kalt til å være Guds medarbeidere, og han er avhengig av oss. Hele vårt liv skal forvaltes til Guds ære.

Bibelen sier mye om at vi skal forvalte livet og Guds gaver til oss, og at vi skal gi videre av det han har betrodd oss. Vi kan ikke skalte og valte med det som vi vil.

«Av forvaltere kreves det at de viser troskap», sier Paulus i 1. Kor. Vi forvalter livskapital. «Gud måler ikke våre gaver etter hva vi gir, men ut fra hva vi holder tilbake.»

Jesus var opptatt av hva folk ga og satte seg rett imot tempelkisten, og så på hvordan folket la penger i kisten. Og mange rike gav mye. Da kom det en fattig enke og la to skjerver – det tilsvarer én øre.

«Da kalte han disiplene til seg og sa: ‹Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.›» Mark 12,43–44.

Det er vel ikke galt å si at flertallet av oss har det forholdsvis godt materielt sett, og noen har mer enn andre. Men spørsmålet er altså om det er et riktig forhold mellom det vi har fått å forvalte og det vi gir videre.

Spørsmålet er om vi kan forsvare det ut fra Guds vilje. For en kristen er det heller ikke nok å gi noen kroner i kollekt. Vi er kalt til å være Guds medarbeidere, og han er avhengig av oss. Hele vårt liv skal forvaltes til Guds ære, med alt hva vi har av materiell og åndelig kapital.

----

Trykk her for å lese flere andakter :-)