KONFLIKT: Atle Sommerfeldt (t.v) har nektet Alv Magnus (t.h) å tale i Borg bispedømme. Det er tema i ukens podkast. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix, Nora Bregård

Dette bør Alv Magnus og biskopen i Borg kunne enes om

Det er ikke så ofte nå til dags at det brygger opp til helvetes-debatt. Men Alv Magnus sin såkalte «ildovn-preken» på Tomb har fått både biskopen i Borg og andre kristenledere til å ta pennen fatt.

Debatt kan være sunt, men fører den oss ned i skyttergravene blir resultatet dårlig. Bedre blir det ikke når en trekker inn en retorikk-professor for å analysere Tomb-prekenen.

I stedet burde Alv Magnus og biskop Atle Sommerfeldt sette seg sammen og prøve ut om de kan enes om følgende:

Gud vil atalle mennesker skal bli frelst! (1 Tim 2,4)Den eneste veien til frelse går gjennom Jesus Kristus (Joh 14,6) og omvendelse (1 Joh 1,8-10).Dommen hørerGud til.Gud tvinger ingen inn i himmelen – altså går det an å gå fortapt.Det er svært alvorlig å bagatellisere det Bibelen kaller synd.

Sjekk-listen kunne helt sikkert gjøres lenger og mer detaljert, men en skulle tro at debatten ville endre karakter dersom en kunne enes om dette!

Dessuten må både Magnus, Sommerfeldt og alle oss andre som bestiger landets prekestoler være seg bevisst at en står der også som sjelesørger! En skal forkynne lov og evangelium, men en må alltid være seg bevisst forskjellen på å fordømme og å føre mennesker fram til Han som er full av nåde og sannhet.

Det er noe med blikket hans som får en synder til å bli stående - selv om en blir «avkledd». Og det er noe med stemmen hans som får en synder til å falle ned for hans føtter - og så kunne reise seg igjen.

Jeg føler meg overbevist om at Alv Magnus vil kunne forkynne lov og evangelium til frelse for mennesker også i fremtiden. Men før han går på prekestolen bør han fortsatt spørre seg: Hvordan kan jeg lede mine tilhørere «fram for nådens kongsstol» (Hebr 4,16)?

Hva så med biskop Atle Sommerfeldt? Som biskop skal han fortsette med å hegne om læren. Men da må han kjenne seg forpliktet på «hele Guds råd» (Apg 20,27) og ikke bare det som klør oss mennesker i øret.