Det absolutte menneskeverdet

Menneskelivet er hellig fra unnfangelse til naturlig død.

Det kristne menneskesynet nekter oss å gradere menneskeverdet! Den globale kirke har fastholdt at et hvert menneske er skapt av Gud og har en unik verdi for ham. Dette forplikter oss til å sette samme høye verdi på alle mennesker, og det innebære at alle er gitt et ufravikelig menneskeverd.

«Du skal elske» Det at et hvert individ har lik verdi, utledes først og fremst av Jesu egne ord. Når Jesus i Johannes 3:16 insisterer på at Gud elsker verden, så blir den naturlige slutningen at han elsker alle mennesker han har skapt. Når han i Bergprekenen proklamerer: «Elsk deres fiender, velsign de som forbanner dere, gjør godt mot de som hater dere», så setter det en standard for oppriktig kjærlighet til alle mennesker. Når Jesus utfordrer oss og sier: «Du skal elske din neste som deg selv», så underbygger han det absolutte menneskeverdet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Størst av alt er kjærligheten» Om kjærlighet er en grunnleggende holdning i alle mennesker, så blir det førende for vårt forhold til vår neste. Den som elsker, nedverdiger ikke andre! I sin karakter gir ikke kjærligheten rom for forakt og forkastelse. Kjærlighet og hat kan ikke sameksistere! Om kjærlighet er vårt ideal, så innebærer det at vi setter like høy verdi på alle mennesker. For nestekjærligheten har ikke bare likeverd som et ideal, den vil i sin natur styrke den andres egenverd.

Menneskeverd og vaksiner. Om vi raskt forflytter oss til dagens situasjon i vårt land, så har vi nesten uten å legge merke til det gjort et viktig verdivalg det siste året. Når norske myndigheter skulle legge en vaksineringsplan, så ble de mest sårbare satt øverst på prioriteringslisten. Det var uten tvil mange vurderinger som ble gjort av regjerningen og andre helsefaglige instanser, men de valgte å gi de eldre og de mest sårbare vaksine først. Det er etter mitt skjønn et verdivalg som korresponderer godt med det kristne menneskesynet.

Fact box

Abort eller menneskeverd. Når utvidelse av grensen for abort har kommet på dagsorden i flere politiske partiers landsmøter, så oppleves det som et verdimessig stort tilbakeslag. At flere partier har vedtatt å gi adgang til fri abort inntil uke 18 eller 22, er rett og slett sjokkerende. Det rokker ved et verdisyn som har god støtte i det norske samfunn. Heldigvis er det sterke motforestillinger fra flere hold mot en så radikal utvidelse av abortgrensen.

Uavhengig av uke 12, 18 eller 22 så bygger abort på et premiss som dessverre har festes seg i store deler av befolkningen. Premisset er at det bare er en kropp en skal ta hensyn til i forbindelse med abort. Når en ser et bilde av et foster på 12 uker, så er det et lite menneske en ser. Biologisk sett er fosteret allerede en liten, men fullstendig kropp. Når hensynet til kvinnen er det eneste som vurderes, så blir fosteret indirekte fratatt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Menneskeverd i hele livsløpet. Ingen av oss kan påvirke om og når vi skal bli til. Vi vet heller ikke hvor lenge vi får leve. Noen får et kort liv og dør altfor tidlig, andre får leve lenge. Livskvaliteten varierer urett-

ferdig mye fra individ til individ. De som fødes i fattige land, har mange odds imot seg når det gjelder livs-
lengde og livskvalitet. Vi som har trukket gullkortet ved å bli født i Norge, har stort sett det beste utgangspunktet for et godt og langt liv.

Det må ikke få føre til at vi rangerer menneskers verdi ut fra de ulike gode eller dårlige rammebetingelsene mennesker ble gitt. Vi må med sann kjærlighet kjempe for det absolutte menneskeverdet, for alle og i alle sammenhenger! Vi må kjempe for de universelle menneskerettigheter, konsekvent og utholdende! Ethvert menneskeliv er like mye verd for Gud, og det må det også være for oss. La oss holde fast ved at menneskelivet er hellig fra unnfangelse til naturlig død.