PRIDE: «Barnehagene påberoper seg at de gjør dette med en inkluderende hensikt, men her ser vi dobbeltmoralen når de opptrer uforskammet ekskluderende! Til og med på barnehagens sommeravslutning», skriver Maren Anne Krüger. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Barns deltagelse i homokampen

Under paroler om at man skal få elske den man vil, er det umulig for barn å gjennomskue hva homobevegelsen her egentlig fronter.

Det er forsommer, og det er pride. Et arrangement og opptog som skal markere seksuell frihet og orientering, tydeliggjort i kostymer og lettkledde mennesker med et vulgært uttrykk og budskap. Noen hyller aktivistene, andre fortviler over manglende bluferdighet og misforstått frihetskamp som har gått ut av sine proposjoner.

Mens vi voksne kan la være å delta dersom vi ikke bifaller massens budskap, kan ikke lenger barna det. I all fall ikke i flere av landets barnehager, ifølge NRK.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Pride hevder valgfrihet og mangfoldighet, der alt skal være tillatt. Ingen skal få mene noe om andres legning og seksuelle orientering. Men homobevegelsen skal få mene noe om de verdikonservative i landet, som hevder at ekteskapet er for en mann og en kvinne. De ansatte i flere barnehager, som huser barn fra ulike familier, har altså nå laget prideparade med barna. Enkelte steder under sommeravslutningen. For fri seksuell utfoldelse og form. For mangfoldet. Trolig med paroler om at man skal få elske den man vil.

De Kristnes Ungdom (DKU) vil hevde at disse barnehagene driver med påtvungen seksualisering av barna, og det stiller vi oss svært negative til!

For det første skal barn være barn, fritatt fra seksualitet. For det andre er pride en vulgær, utagerende og usømmelig ytringsform som barn bør skånes fra. For det tredje fremmer det ikke mangfold i befolkningen, selv om homobevegelsen hevder det. Barn med foreldre som ikke stiller seg bak pride sitt budskap, blir ekskludert, og det er uheldig at barn opplever det allerede fra 2–3 års alder. For det fjerde skal vi ikke la våre små barn indoktrineres med homobevegelsens budskap, som hevder at det unaturlige er naturlig, og at ingenting er mer riktig enn noe annet når det gjelder seksuell utfoldelse.

Under paroler om at man skal få elske den man vil, er det umulig for barn å gjennomskue hva homobevegelsen her egentlig fronter.

Det er mange gode verdier som barn kan engasjeres i, eksempelvis empati, menneskeverd og inkludering. De Kristnes Ungdom mener det er viktig å videreformidle dette i tidlig alder. Pride derimot kan nok oppleves samlende for meningsfeller, men ikke for mangfoldet!

Barnehagene påberoper seg at de gjør dette med en inkluderende hensikt, men her ser vi dobbeltmoralen når de opptrer uforskammet ekskluderende! Til og med på barnehagens sommeravslutning.

Les også
Her er barnehagen som arrangerte Pride-tog
Les også
Nei til Pride i barnehagen
Les også
Dette er bibel-tekstene barna skal få med seg
Les også
De nye dilemmaene i pinsebevegelsen
Les også
Grenseløst