Barneombudet svikter i sin egen rolle som «varsler»

Barneombud Inga Bejer Engh oppfordrer Den norske kirke og kristne organisasjoner til å sende bekymringsmeldinger til barnevernet. Men hun mangler selv troverdighet som «varsler».

Et ombud skal gå i folkets tjeneste mot overmakten, men siden hun tiltrådte i 2018 har hun fulgt i de samme spor som sine forgjengere, nemlig å være en talsmann for ideologiske grupperinger og det offentlige Norges definisjoner og vurderinger.

I Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg behandles nå 26 saker mot norsk barnevern. Mange av sakene omfatter barnevernets overkjørsel av barn. Kristen Koalisjon Norge (KKN) betjener en del av disse.

Jeg savner at barnas ombud Inga Bejer Engh igangsetter en granskning av hvordan barna i disse sakene har det. Her er det mange barn som med urette er blitt tatt fra sine foreldre, og dette kan komme til å bli stadfestet av Europas høyeste domstol. Men ingen offisiell instans i Norge setter i gang tiltak for slike barn.

Isteden advarte Engh i januar i år mot at barnevernet ikke har nok ressurser til å håndtere mengden av saker de har til behandling. Det er altså systemets egne som skal fortsette behandlingen av sine ofre.

Da barneministeren i 2015 mottok «den nasjonale bekymringsmeldingen», forfattet av psykologspesialist Einar C. Salvesen og jurist Gro Hillestad Thune, og underskrevet av 250 fagfolk, da igangsatte hun en granskning av 100 «vellykkede» saker.

Men hva med alle havariene? En flyhavarikommisjon gransker de flyene som har styrtet - ikke de som kommer trygt frem til destinasjonen. Bør ikke Barneombudet kraftig irettesette dette så vi kan rette opp feilene?

Forandringsfabrikken er barnedepartementets og barnevernets suksessprosjekt som har «i mer enn 10 år hentet inn oppsummert kunnskap fra barn om hvordan hjelpesystemer og skole oppleves for dem», heter det på organisasjonens nettside. Problemet er at barna rekrutteres blant dem som opplever barnevernets inngrep og tiltak som grunnleggende gode.

Kunne Barneombudet foreslå at Forandringsfabrikken også inviterer og betaler barna fra de 26 hjemmene som nå håndteres i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD)?

Fagfolk som KKN jobber tett med sier at disse mørketallene er store. Det synes som at Barneombudet svikter sitt mandat som barnas virkelige talsperson - som barnas lobbyist.

Den 8. mai i år anmeldte Barneombudet til Politiet en kristen tv-kanal på grunn av angivelig psykiske overgrep mot et «barn». Da tv-kanalen og «barnet» fremla dokumentasjon på at det slett ikke var overgrep, og at saken gjaldt en 25-årig kvinne, ikke et «barn», valgte likevel Barneombudet ved fagsjef Camilla Kayed den 21. mai å fastholde politianmeldelsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Barneombudet skal ha mottatt informasjonen, uten faglig kvalitetssikring, fra en antikristelig pressgruppe på Facebook. Her gjaldt det ikke varsling til barnevernet, men til Politiet!

Er det slik Barneombudet vil modellere for Den norske Kirke og kristne organisasjoner at varsling skal foregå? Hittil har ikke Barneombudet beklaget noen verdens ting. KKN ber ombudet om en forklaring.

Da Inga Bejer Engh ble utnevnt til barneombud i fjor, fattet vi nytt mot.

Vi ante at hennes juridiske perspektiver og erfaringer kunne korrigere kursen i Norges håndtering av barn, foreldre og familier slik at A/S Norge i større grad tar på alvor Den europeiske menneskerettskonvensjon og Barnekonvensjonen som norsk lovgivning er forpliktet på.

Hittil er Barneombudet en stor skuffelse. Men hun har igjen fem år av sitt åremål, så hun kan fortsatt vise at hun tar sitt oppdrag på alvor.