UØNSKET: I en stor annonse i Jerusalem Post erklærer antimisjonsorganisasjonen Yad L`Achim misjonærer for uønsket i israel. Her er ingen respekt for tale- og trosfrihet og retten til å skifte religion. Foto: John Solsvik

Annonserer mot kristen misjon i Israel

Misjonærer er uønsket i Israel. Det proklamerer antimisjonsorganisasjonen Yad L`Achim i store annonser i israelske aviser. - Dere skal ikke fritt få lov å kapre sjeler i dette landet, heter det.

I fullformatvisen Jerusalem Post mandag var det en stor annonse over to tredeler av siden med fareskiltet «Annen fare» der kristen virksomhet blir bannlyst. Organisasjonen Yad L`Achim gjør det klart at misjonærer ikke er velkommen i Israel fordi «de forsøker å lure jøder bort fra sin religion.»
Etter først å peke på overgrep som jøder ble utsatt for i Holocaust og under pogromer og forfølgelse i Europa, kjører de ut mot forsøkene på å vinne jøder for den kristne tro.
«Misjonærer utnytter Israels gjestfrihet for å ødelegge rent åndelig det som er igjen av det jødiske folk. De kommer under falsk flagg og hevder de elsker Israel. MEN DET GJØR DE IKKE», står det i annonsen.
«Dere er ikke velkommen i dette landet og skal ikke få opptre fritt i deres forsøk på å kapre sjeler!» avslutter Yad L`Achims store annonse.

De er redde

Leah Ortiz i Ariel sier den store antimisjonsorganisasjonen ikke ville gjort dette uten grunn.
- De er alvorlig redde for det som skjer i Israel - at så mange jøder kommer til tro på Jeshua. Det har i tillegg være mye pubisitet om messiansk jødedom i israelske media, og framstillingen har vært svært positiv. Derfor starter de en mediekrig mot de messiastroende og vestlige kristne som vil hjelpe Israel. Målet deres er å utrydde den messianske tro i landet, sier Leah Ortiz.
Hun er mor til Ami Ortiz, som ble alvorlig skadd da en tilhenger av Yad L`Achim sprengte en bombe utenfor huset deres i Ariel for tre og et halvt år siden.

Messiansk vekst

Leder for den messianske bevegelsen Tikkun, Daniel Juster, tror også den store veksten av messiastroende ligger bak Yad L`Achims annonse.
- At dette kommer nå, skyldes den store kristne markeringen under Løvhyttefesten med Den internasjonale kristne ambassade sin konferanse. Yad L`Achim er veldig aktive og vil innføre restriksjoner på tale- og trosfriheten i Israel. Dette handler faktisk om det skal være respekt for menneskerettene i Israel eller ikke, sier Juster.

Skal stanses

Informasjonssjef David Parsons i Den internasjonale kristne ambassade (ICEJ) sier Yad L`Achim har satt ICEJ på toppen av en liste over sine motstandere.
- Vi er en organisasjon som skal stanses. Israelske medier har ved flere anledninger avslørt deres overgrep mot messiastroende, og de ser på oss som verre enn nazister. De er ikke bare antimisjonærer, det er også et antikristent element i dette, sier Parsons.

Forståelig

Leder i Caspari Center i Jerusalem, Knut Høyland, synes motivasjonen bak annonsen til en viss grad er forståelig.
- På grunn av forfølgelsen jødene er blitt utsatt for i historien har de et behov for å verne om sine egne tradisjoner og særtrekk. Men her er det de ultraortodokse som definerer hva som er jødedom. Det handler nemlig ikke om å ta jødedommen fra israelerne, men å la jødene få kjenne sin jødiske Messias, sier Høyland.
Han understreker at «misjonærer» ikke opptrer slik Yad L`Achim hevder de gjør, og sier det er viktig at messistroende jøder ikke må ekskluderes, men også må få regne seg som del av det jødiske folk i Israel.
DAGEN