Illustrasjonsfoto: David Ohmer / CC / Flickr

Vil fjerne forkynnelse på NRK

Human-Etisk Forbund krever at alle faste andakter på radio og TV fjernes fra NRKs programplaner. «Det er jo bare tøys at morgenandakten på noen som helst måte truer trosfriheten i landet vårt», sier Anders Tyvand, stortingsrepresentant for KrF.

Det framgår av Human-Etisk Forbunds (HEF) høringsuttalelse i forbindelse med revisjon av NRK-plakaten som kulturminister Thorhild Widvey har tatt initiativet til.

Human-Etisk Forbund er åpne for unntak fra forbudet «i spesielle situasjoner, som ved gravferder for fremtredende personer, høytider og sorgmarkeringer.».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også:Kulturministeren lover tydelig skille mellom kirke og stat

Helt på siden

Daglig leder i organisasjonen Familie & Medier, Jarle Haugland, sier til Dagen at uttalelsen fra HEF er helt på siden av hva høringen legger opp til:

– Høringsssvaret deres legger opp til at staten skal gripe dypt inn i NRKs redaksjonelle vurderinger og valg.

– For det første er det ikke i NRK-plakatens ånd. For det andre er det ganske dramatisk om staten går inn i redaksjonelle prioriteringer, sier Haugland.

Familie & Medier vil nå skrive et tilleggsnotat til sin tidligere høringsuttalelse som en reaksjon på innspillet fra Human-Etisk Forbund.

Høringsfristen til departementet går ut onsdag 3. september.

Høy temperatur:Delta i debatten på Dagens Facebook-side

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Alltid på siden

– Selvfølgelig mener vi ikke at staten skal gripe inn i NRKs redaksjonelle vurderinger, repliserer pressesjef Jens Brun-Pedersen i Human-Etisk Forbund.

– Det er kun kringkastingssjefen som skal og kan avgjøre dette. Men i Regjeringens høringsnotat står det: «Departementet understreker for ordens skyld at høringsinstansene er velkomne til å kommentere alle aspekter ved dagens NRK-plakat, også spørsmål som ikke er omtalt i dette høringsnotatet.»

Jens Brun-Pedersen understreker:

– Vi har alltid vært på siden i det meste som gjelder religion og religionsfrihet.

Han minner om at de lenge var alene om å gå imot grunnlovsbestemmelsen om at femti prosent av regjeringens medlemmer måtte være medlem av kirken.

– Men plutselig ble det likevel endret.

– Den dagen NRK slutter favoriseringen av én religion i et moderne pluralistisk samfunn, vil alle forundre seg over at det virkelig var sånn en gang.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Brun-Pedersen poengterer at HEF må være i front og bli upopulære, men at de likevel er konstruktive gjennom arbeidet for likeverd og likebehandling.

«Desperat nøytrale»

- Human-Etisk Forbund er fryktelig redde for alt som har med religion å gjøre, men det er jo bare tøys at morgenandakten på noen som helst måte truer trosfriheten i landet vårt, sier Anders Tyvand, stortingsrepresentant for KrF.

- Vi må ikke være så desperat opptatt av å være nøytrale at vi slår en strek over alle egne røtter og tradisjoner. Det er utrolig mange som setter pris på morgenandakten, og jeg tror NRK ville møte massive protester hvis de valgte å fjerne den, sier Tyvand.

Han tror morgenandakten er et verdifullt pusterom for mange.

– Morgenandakten gir tid til noen minutter refleksjon og ettertanke i en stressende hverdag. Jeg kjenner flere ikke-troende som setter stor pris på andakten. Kanskje kan andakten anses som et plaster på såret for all banningen vi blir eksponert for gjennom media hele tiden. En ørliten motvekt, sier Anders Tyvand.

PS:Alle morgenandakter på NRK er tilgjengelig på nrk.no

Og her kan du bådese og lese flere andakter - på Dagen.no