UHELDIG: Fylkesleder Olaus Trygve Bjuland i Rogaland KrFU skulle helst sett at debatten om ekteskapsloven ikke kom så raskt etter diskusjonen om bekjennelsesparagrafen. FOTO: Privat

Venter ekteskapskamp på landsmøtet i KrFU

Fylkesleder Olaus Trygve 
Bjuland i Rogaland KrFU tror mange delegater ikke har bestemt seg før de hører debatten 
på landsmøtet.

Selv om et flertall i KrFUs landsstyre har innstilt på at ungdomspartiet skal droppekampen mot kjønnsnøytral ekteskapslov og homofil adopsjon, er det slett ikke sikker at de vil få flertall i landsmøtet.

– Jeg tror det blir veldig jevnt, sier fylkesleder Olaus Trygve Bjuland i Rogaland KrFU, som er det største fylkeslaget. De tre største fylkeslagene Hordaland, Rogaland og Vest-Agder har alle forslag som innebærer at kampen mot ekteskapsloven fortsetter. Rogaland KrFU står bak et forslag som sier at «adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven skal bygge på prinsippet om at alle barn har rett til en mor og en far».

Ansvar

Nå kjenner han på et ansvar for å overbevise landsmøtet om ikke å legge ned kampen.

– Våre delegater har et stort ansvar når de går på talerstolen, sier han.

– Det handler ikke om å være stygge eller ikke ha respekt for homofile, men det handler om barns beste. Barns aller beste er å ha en mor og en far. Over tid er det den beste familiestrukturen. Det er et paradoks at man sier at det er viktig å ha både menn og kvinner i barnehagene. Hvorfor er det da ikke viktig i familiene? spør han.

Fylkeslederen understreker at saken må sees fra barnas synsvinkel og ikke ut fra voksnes behov.

Partnerskapslov

KrFU-lederEmil André Erstad går inn for å droppe kampen mot ekteskapslov og homofil adopsjon.

– Det er den beste politiske løsningen, og det ivaretar dem som allerede har giftet seg og stiftet familie, sa Erstad til Dagen onsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Denne gruppen kan ivaretas på en annen måte, mener Bjuland.

– Vi kan gå tilbake til den gamle partnerskapsloven som en juridisk avtale. Det er ikke det samme som ekteskap, sier Bjuland.

Ikke tapt sak

Både Erstad og stortingsrepresentant Anders Tyvand påpeker at kampen mot ekteskapsloven er tapt. KrF er det eneste partiet som har programfestet motstand mot loven. Erstad viser til at det er andre, viktigere oppgaver for partiet.

– Er ikke dette en tapt kamp, Bjuland?

– Nei. La oss snu på det. Er abortsaken en tapt kamp? Jeg er enig i at vi skal være pragmatiske og realitetsorienterte, men vi må ha noen verdier i bunn. Vi er et kristendemokratisk parti med en ideologi som stammer fra Bibelen. En av kjernesakene i partiet er å sikre barn rett til mor og far.

Uheldig sak

Etter at Dagen skrev tidligere i uken om innstillingen til KrFUs landsmøte, har debatten også slått inn i moderpartiet.

Stortingsrepresentant Anders Tyvand uttalte at også KrF må våge å ta debatten hvis noen reiser den frem mot neste programbehandling i 2017, men at han ikke hadde konkludert i saken selv.

KrF-leder Knut Arild Hareide uttalte til Dagen at det er legitimt at KrFU tar opp saken. Han viser til at KrF landets på sitt standpunkt på landsmøtet i fjor, men ser ikke bort fra at det blir ny debatt i forbindelse med at det skal utarbeides nytt program i 2017.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fylkesleder i Hordaland KrF, Pål Kårbø, og sentralstyremedlem Karl Johan Hallaråker avviste at det trengs ny debatt nå.

Bjuland er heller ikke glad for at saken kommer opp. Han tror den skaper uro i et parti som ennå merker etterdønningene etter debatten om å fjerne bekjennelsesparagrafen.

– Det er uheldig, for vi så tvil om hva vi mener. Hvorfor skal KrFU måtte rive opp gjensydde sår?

Ingen mistillit

Erstad er innstilt til gjenvalg som eneste kandidat. Bjuland er overbevist om at Erstad har landsmøtets tillit selv uansett utfall i ekteskapssaken.

– Selv om vi er uenige i ekteskapsloven, er vi enige i det meste av sakene. Jeg har fortsatt tillit til at han vil gjøre en god jobb.