EKTESKAPSLOVEN: KrFU-leder Emil André Erstad varslet i januar at han hadde skiftet syn og nå gikk inn for å si ja både til likekjønnede ekteskap og adopsjon for homofile. ILL.FOTO: Cornelius Poppe / SCANPIX .

KrF-enighet for fall?

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.