FACEBOOK: Dette bildet ble lastet opp på Profetens Ummahs Facebookside vinteren 2014. Han som lastet opp bildet er siktet for å ha deltatt i terrorhandlinger i Syria.

Utenlandskrigere kan miste statsborgerskapet

Regjeringen vurderer å frata statsborgerskapet til nordmenn som deltar i terrorvirksomhet og krigføring i utlandet.

– Dette er et sterkt signal til mennesker som ønsker å delta i terrorvirksomhet og krigføring, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne i en pressemelding.

Med dagens utvikling, blant annet med norske statsborgere som reiser til Syria, mener regjeringen at det er det viktig å se på hvilke tiltak som kan iverksettes for å motvirke radikalisering og terror.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi vil derfor snu hver eneste stein for å finne nødvendige tiltak som vil virke mot radikalisering og ekstremisme, og vil derfor sette i gang en utredning om det bør innføres regler om tap der en statsborger opptrer sterkt til skade for statens vitale interesser eller frivillig har tjenestegjort i en fremmed militær tjeneste.

Les også: Arbeiderpartiet er skeptisk til å frata fremmedkrigere passet - kan gjøre dem statsløse

Enkelte andre land har innført lignende regler om tap av statsborgerskap. Det gjelder for eksempel Danmark, Nederland og Storbritannia.

Utredningen skal iverksettes så raskt som mulig.

Les også
Ap skeptisk til å frata fremmedkrigere passet
Les også
Sprer bilder fra slagmarken i SyriaRadikal islam
Les også
Britene mener bøddelen er en tidligere hip-hop-artist
Les også
Tøffere lover mot ekstremisme i Storbritannia
Les også
Islamekspert: – Frp-språket fører ikke til ekstremisme
Les også
Solberg taler på antiislamistisk demonstrasjon
Les også
Norsk-irakere anmelder Ubaydullah Hussain