MOT EKSTREMISME: Unge Venstre-leder Tord Hustveit foreslår ungdomspartiet å fjerne rasismeparagrafen og andre lover som hindrer ytringsfrihet. Foto: Silje Rognsvåg

Unge Venstre vil ha rasismen til overflaten

Ekstremisme bekjempes gjennom å fjerne rasismeparagrafen og gi fremmedkrigere hjelp, mener Unge Venstre.

For å bekjempe ekstreme ideer og bevegelser vil Unge Venstre møte grumsete holdninger i det offentlige rom.

– Vi må få ytringene fram, så vi kan bekjempe dem gjennom gode motargumenter, ikke forbud, sier Tord Hustveit, leder i Unge Venstre, til Dagen.

Derfor foreslår ungdomspartiet å fjerne «rasismeparagrafen og andre lover som hindrer ytringsfrihet».

– Et forbud mot grumsete ytringer er bare med på å presse dem under jorda, sier Hustveit.

Forslaget legges fram i en av de seks uttalelsene Venstres landsmøte behandler i Tromsø lørdag. Vedtak ventes søndag formiddag.

Forkastelige ytringer

Straffelovens paragraf 135a sier at det er straffbart å komme med grove hatefulle eller diskriminerende ytringer mot noen på bakgrunn av religion, legning, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hustveit mener det er greit å fjerne den fordi den sjelden benyttes i rettssystemet, og fordi andre paragrafer fortsatt vil kunne beskytte enkeltpersoner mot injurierende utsagn.

– Ytringer mot grupper er forkastelige, men må få lov til å være en del av den offentlige debatten, i stedet for å foregå i mørke ekkokammer på nett, sier Unge Venstre-lederen.

– Ikke tullete

Han ser ikke for seg at det offentlige ordskiftet vil endres betraktelig.

– Jeg tror de fleste ytringene som vil komme vil ha så liten eller dårlig verdi at de i liten grad vil være en del av mediedebatten. Men da har de ingen unnskyldning til å gå under jorda.

– Hvor skal grensen gå for hva som er greit å si dersom rasismeparagrafen fjernes?

– Hva som er greit å si og hva som er ulovlig å si, er to ulike ting. Vi vil alltid reagere når noen kommer med rasistiske utsagn, men vi skal ikke gjøre det gjennom loven. Vi må selv vise gode holdninger og ta ansvar. Dette er for viktig til å lempe det over på staten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Bør det innføres et slags debattbyråkrati som overvåker og møter ekstreme uttalelser?

– Nei, men vi må ta de som har ekstreme holdninger på alvor og faktisk møte dem til diskusjon, og ikke avfeie dem som noe tullete.

Freder fremmedkrigere

Hustveit tror det blir en viss debatt om kampen mot ekstremisme på Venstres landsmøte denne helgen.

– Det er viktig å ha en debatt i forkant av forslagene vi vet regjeringen vil fremme, sier han.

I uttalelsen er Unge Venstre også kritisk til et forbud mot å delta og være til stede i krigsområder.

– Først og fremst av historiske årsaker. Det har vært tidspunkt der det har vært riktig å reise utenlands, gjerne for gode formål. Det bør ikke være slik at Norge bestemmer hvor det er greit å dra og ikke, sier Hustveit

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ungdomspartiet er imidlertid åpent for at Norge skal kunne utlevere norske borgere som blir tiltalt for krigsforbrytelser i andre land, så lenge det ikke medfører dødsstraff.

Men fremmedkrigere som kommer hjem igjen bør ikke straffes.

«Fremmedkrigere som returnerer til Norge må få tilbud om oppfølging og re-integrering», skriver ungdomspartiet i uttalelsen.

Kampen mot fattigdom og for utdanning og demokratiutvikling er andre tiltak mot ekstremisme.

Venstres landsmøte 2015

10.-12. april samles 240 delegater og rund 60 observatører, gjester og sekretariat på Clarion Hotel i Tromsø.

Hovedtema er «Grønn vekst».

Seks uttalelser behandles ; tema er ekstremisme, frede Arktis for oljevirksomhet, boligpolitikk, syriske kvoteflyktninger, likhet og maktspredning.

En uttalelse mot søndagshandel ble stanset fredag kveld.

Les også
Venstre-forslag om å dele Norge opp i regioner
Les også
To av tre sier nei til søndagsåpne butikker
Les også
– Rødgrønn miljøstrategi er som 80-talls-TV
Les også
Se Venstre-lederens tale til landsmøtet
Les også
Raja: Noen må dra ut kniven fra ryggen på Frp
Les også
– Asylsaken har vært kjempefrustrerende