Tror kirken blir nødt til å være mer misjonerende

Som tidligere misjonær mener Helge Gaard at han har nyttig erfaring for en biskop i et mer mangfoldig norsk samfunn.

Klikk her for ålese siste nytt om Den norske kirke

-----

Den kirkelige avstemningen om hvem som skal bli ny biskop i Stavanger, er akkurat begynt. Dagen har intervjuet de fem kandidatene.

Ivar Braut (60), soknepresti Birkeland menighet, Fana prosti, Bjørgvin bispedømme.

Torstein Lalim (58), prost i Nedre Romerike, Akershus

Bård Mæland (49), prorektor og professor ved VID Høgskole, studiested Misjonshøgskolen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Sigrid Sigmundstad (58), prost i Ryfylke

------

 

– Jeg har latt meg utfordre. Jeg synes det er et fantastisk spennende bispedømme med mange menigheter som vil mye.

 

– Hvilket forhold har du til ­bispedømmet?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg har hatt de fleste av barne- og ungdomsårene mine her, med en far som var prest. Og jeg har hatt det meste av tjenesten min her, bortsett fra de åtte årene da jeg var på Madagaskar for Det Norske Misjonsselskap.

 

– Hvor vil du plassere deg i ­kirkelandskapet?

– Jeg tenker at jeg står plantet midt i kirken og samtidig på en klassisk, tradisjonell kristentro. Det er stort å få dele videre troens rikdommer, minne om at Gud elsker alle mennesker og er der for alle.

 

– Hvordan søker du fornyelse i ditt trosliv?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Sammen med andre i bibelgruppe, møter eller gudstjenester. Jeg er et fellesskapsmenneske, men får også mye alene med bibel og i bønn. Jeg plasserer meg ikke i noen rendyrket spirituell tradisjon eller stil, men tar til meg litt overalt.

 

 

 

– Stavanger er misjonsbispedømmet framfor noen. Hvilket forhold har du tilmisjon?

– Det forholdet er veldig tett. Jeg har som nevnt jobbet for misjonen i åtte år som misjonsprest påMadagaskar. Der underviste jeg prestestudenter og var også i to år stedlig representant forNMS i med arbeidsgiveransvar for misjonærene og forvalting av støtte til den lokale kirke. Jeg er hovedleder i arrangementskomiteen for neste års generalforsamling og 175-årsjubileum for NMS i Stavanger. Jeg stiller også opp for andre misjonsorganisasjoner. Den norske kirke har behov for å være mer offensiv og misjonal i årene framover.

 

– De lavkirkelige miljøene står sterkt i Stavanger bispedømme. Hvordan vil du bygge bro til dem?

– Jeg har allerede mange kontakter og gode relasjoner inn i de ulike organisasjonene. Jeg er selv aktiv både i bedehus og idrettslag utover det kirkelige. Jeg har en folkelig tilnærming i min prestetjeneste. Jeg vokste opp med at kirke og bedehus spilte på lag. For meg hører kirken og organisasjonene sammen og må styrke hverandre.

Et samvirke må gjøres på lokalplanet, men biskopen har fortsatt en posisjon som kan bidra til en dialog og finne felles mål eller strategier for å vinne nye generasjoner for evangeliet. Vi driver et dialogarbeid i bispedømmet med andre religioner og trossamfunn, og det skulle være mulig også inn mot lavkirkelige miljøer. Vi hadde de samme motsetninger mellom vekkelsesbevegelsen og kirken på Madagaskar som vi har mellom lavkirkelige miljøer og kirken i Rogaland. Jeg har arbeidet mye i miljøer med ulike meninger. Der det er engasjement og sterke viljer, trenger vi å hjelpe hverandre til å holde sammen.

 

Bjørn Eidsvåg mener atJesus ikke døde for våre synder, men for visjonen han trodde på. Hva vil du svare Eidsvåg?

– Jeg setter veldig stor pris på Bjørn Eidsvåg og hører mye på mange av sangene hans, men for meg er det viktig å fastholde at Jesus døde for mine synder. Ikke minst er det avgjørende at Jesus sto opp igjen. Jeg er kanskje vel så fokusert på oppstandelsen som døden. Det var da det ble liv i budskapet.

 

– Tidligere biskopTor B. ­Jørgensen avviser at et menneske kan gåfortapt. Er du enig?

– Jeg kjenner Tor B. Jørgensen, og han har mye godt å bidra med i mange sammenhenger. Han har et godt poeng i at vi bør tenke over hva fortapelse innebærer. Men for meg står Johannes 3,16 som et sentralt vers iBibelen, der Johannes skriver at Gud sendte Jesus for at vi ikke skulle gå fortapt, men ha evig liv. Samtidig er det en del middelalderbilder på fortapelsen som vi kan trenge å ta et oppgjør med.

 

 

 

– Du ønskerikke å vielike­kjønnede par. Er det et syn du har hatt lenge?

– Ja, det har ikke vært noen endring på det, samtidig har det blitt viktig for meg at vi støtter og inkluderer også de likekjønnede parene i både menighet og samfunn. Der har vi ikke alltid vært så flinke. Det er også viktig for meg å støtte de prestene som har en annen overbevisning og som vil utføre vielse av likekjønnede par. Likekjønnede par skal bli tatt imot med samme respekt som ulikekjønnede par.

 

– Hva svarer du dem som mener­ at det nye synet bryter med ­klassisk kristen tro?

– Jeg ser den utfordringen, og dette er vanskelig for mange. Samtidig vet jeg at de som har jobbet med dette og kommet til et annet syn, har jobbet med de bibelske tekstene. Vi trenger en porsjon ydmykhet på begge sider at vi muligens ikke selv har sett hele «sannheten». Kirken har klart å leve med store uenigheter før om det 5.bud, om pasifisme og krig. Jeg håper at det viktigste blir at vi står sammen om evangeliet og at vi kan konsentrere oss om det framover.

 

– Hva svarer du hvis noen spør hvorfor du er kristen?

– Gud elsker meg og alle mennesker, han sendte Jesus for å åpne en helt ny verden for oss. Mer himmel på jord, mer himmel i våre liv og en evighet når livet her på jorden er slutt.

Les også:

 

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg avDagen.

 

 

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg avDagen.

 

 

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg avDagen.