Rektor: Den tidligere NLM-lederen blir rektor på kristen friskole.

Tidligere NLM-topp går til indremisjonen

#arbeidsdagen: Øystein Engås blir rektor på Indremisjonsforbundets skole i Ålesund.

Engås har tidligere vært leder for NLM Norge, men forlot organisasjonen for fem år siden for å bli lærer på Møre Barne- og ungdomsskole Ålesund. 1. august overtar han rektorstolen fra Signe Reidun Urtegård, som går til den offentlige skolen.

Det varSambåndet som først omtalte saken.

– En lærer i magen

Engås har tidligere vært misjonær i Bolivia og forsamlingsleder i Misjonssalen Ålesund. I 2010 sto han på valg som generalsekretær i NLM, men tapte den gangen for Øyvind Åsland med én stemmes overvekt i hovedstyret.

Han ledet NLM Norge frem til 2016, men opplevde at totalbelastingen ved å pendle mellom Ålesund og Oslo ble for stor.

Siden det han Engås vært lærer ved Møre barne- og ungdomsskole Ålesund. Fagkombinasjonen hans gjorde det naturlig for ham å gå inn i skoleverket.

– Jeg har hatt en lærer i magen helt siden misjonsstudiene på Fjellhaug, sier Engås til Dagen.

Skolen utvider

Møre Barne- og ungdomsskole eies av Indremisjonsforbundet og er nå i ferd med å bygge opp et nytt barnetrinn i nytt skolebygg. Opprettelsen av barnetrinnet begynte ifølge Engås så smått i fjor med første klasse, og nå utvider de med et nytt klassetrinn.

– Vi er veldig stolt av å tilby barneskole. Tilbudet må etableres og bli kjent, men folk har begynt å oppdage det nå, sier den kommende friskolerektoren.

----------

Arbeidsdagen er Dagens nye spalte om nyansatte i Kristen-Norge. Har du fått ny jobb?Tips oss gjerne.