KOMMER: Førstelektor Peder Solberg (t.h). ser fram til at professor John Behr kommer på besøk i april.

Teolog på «internasjonalt toppnivå» kommer til Norge

Førstelektor Peder Solberg ved NLA Høyskolen sier at det er en sjelden begivenhet når en professor av dette formatet kommer på besøk.

21. april kommer den anerkjente ortodokse teologen fader John Behr til Bergen. Det går fram av en nyhetsmelding fra Oldkirkelig Forum, som er et økumenisk samlingssted for alle som ønsker å lære mer om oldkirken og de første kristne.

Teologen skal holde foredrag i dette foraet om temaet «From John the Evangelist to st. Irenaeus».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Foredraget vil ta for seg forholdet mellom Skrift, muntlig evangelium og trosbekjennelse i urkirken og tidlig oldkirke og de tidligste fedre som var involvert. Tidlige kirkefedres bruk av Skriftene (GT), dannelsen av Det Nye Testamentet og inkarnasjonsdogmet vil stå sentralt. Dette er et viktig tema i den tidlige kirke som berøres av en av de fremste i verden på feltet», heter det i invitasjonen.

– Internasjonalt toppnivå

Fredag vil han besøke NLA Høgskolen i Sandviken hvor han skal holde en åpen forelesning om Johannesevangeliet og kristen teologi. Førstelektor Peder Solberg sier til Dagen at det er en sjelden begivenhet når en av de fremste ekspertene på tidlig kristen teologi og kirkehistorie kommer til Norge.

– Han ligger på toppnivå i internasjonal sammenheng. Det er sjelden vi får besøk av så spennende teologer.

Solberg har selv hatt forskningsopphold ved St. Vladimirs Seminary med undervisning og veiledning av professor Behr, og kjenner godt til mye av det han har skrevet.

– Vil foredragene han skal holde være langt over de flestes fatteevne eller kan vanlige kristne ha utbytte av å høre på ham også?

– Han er en god formidler. Selv om han er på øverste hylle faglig sett, så er han også opptatt av de store spørsmål som angår oss alle. Hvordan vi forholder oss til kristen teologi, til livet og døden. Han har forsket mye på hvordan de første kristne tenkte og hvordan deres forståelse er relevant for alle kristne. Han evner å vise relevansen av dette i dag. Det gjør ham til en spennende person å høre på, sier Solberg.

Behr får kirkelig utmerkelse

Fader Behr er Regius Professor of Humanity ved University of Aberdeen og tidligere rektor ved St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary i New York. Han kommer opprinnelig fra Storbritannia og har en doktorgrad i filosofi fra University of Oxford og en doktorgrad i teologi fra University of London.

Fader Behr har også skrevet flere bøker og artikler om tidlig kristen teologi og kirkefedrene. Noen av hans mest kjente verk inkluderer «The Way to Nicaea», «The Nicene Faith» og «Becoming Human: Meditations on Christian Anthropology in Word and Image».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mens han er i Bergen skal han også besøke ortodokse menigheter og holde foredraget «Acquiring the Mind of the Fathers». Den rumensk-ortodokse kirkens biskop, Macarie Dragoi, skal dessuten utdele kirkesamfunnets høyeste utmerkelse til professor Behr, nemlig the Northern Cross.